Năm 2017, chính phủ Algeria đã giới hạn truy cập mạng xã hội trên toàn hệ thống trong kỳ thi, nhưng cũng không mấy hiệu quả. Thế nên trong kỳ thi năm nay, họ đã quyết định mạnh tay hơn. Thậm chí cả mạng di động cũng sẽ bị chặn trong thời gian này.