Microsoft đã chính thức đóng lại cửa ưu đãi nâng cấp miễn phí lên Windows 10 cho người dùng Windows 7 và 8 vào cuối năm 2016. Trước đó, Microsoft cho phép người dùng nâng cấp từ Windows 7 hoặc Windows 8 lên Windows 10 miễn phí cho đến ngày 29 tháng 7 năm 2016. Tuy nhiên, hiện tại, lỗ hổng mà người dùng đã sử dụng để nâng cấp miễn phí đã bị Microsoft đóng lại.


Những người dùng hiện đang sử dụng Windows 7 hoặc Windows 8 và muốn nâng cấp lên Windows 10 sẽ phải mua một giấy phép mới. Microsoft cam kết cung cấp các bản cập nhật cho Windows 10 cho đến năm 2025, tuy nhiên, người dùng sử dụng phần cứng cũ hơn có thể gặp vấn đề tương thích khi nâng cấp lên hệ điều hành mới nhất của công ty.

Thay vì tiếp tục nâng cấp lên Windows 10, Microsoft đã giới thiệu phiên bản mới của hệ điều hành, Windows 11, là hệ điều hành được hỗ trợ hiện nay. Người dùng Windows 10 sẽ ngừng nhận các bản cập nhật phần mềm quan trọng vào năm 2025, trong khi Windows 7 và Windows 8 đã ngừng nhận các bản cập nhật bảo mật và tính năng từ trước đó.

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10, bạn có thể nâng cấp lên Windows 11 miễn phí, nhưng điều này đòi hỏi một bộ vi xử lý máy tính tương đối mới và các yêu cầu phần cứng khác của Microsoft. Với những người dùng có máy tính cũ hơn, một lựa chọn khác là mua một giấy phép độc lập cho Windows 10 để tiếp tục nhận các bản cập nhật cho đến năm 2025, khi Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ hệ điều hành này. Khách hàng cũng có thể xem xét việc mua một máy tính mới được cài đặt sẵn với Windows 10 hoặc Windows 11.

Pencil