Uy tín chất lượng chăm sóc khách hàng lên hàng đầu

Bảng báo giá

Chọn theo từng danh mục sản phẩm để xem giá hoặc bạn gõ từ khóa sản phẩm vào ô bên dưới


Các sản phẩm Máy bộ All In One
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-4G-160G-19in số 552A1
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 160 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.800.000 đ
2 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-4G-250G-19in số 552A2
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.900.000 đ
3 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-4G-500G-19in số 552A3
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.100.000 đ
4 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-4G-SSD120G-19in số 552A4
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.200.000 đ
5 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-8G-160G-19in số 552A6
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 160 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.200.000 đ
6 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-8G-250G-19in số 552A7
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.300.000 đ
7 All in one Nec VN770/W i5 430M-4G-250G-20in số 770A1
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.300.000 đ
8 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-8G-500G-19in số 552A8
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.500.000 đ
9 All in one Nec VN770/W i5 430M-4G-500G-20in số 770A4
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.500.000 đ
10 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-4G-SSD240G-19in số 552A5
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.600.000 đ
11 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-8G-SSD120G-19in số 552A9
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.600.000 đ
12 All in one Nec VN770/W i5 430M-4G-SSD120G-20in số 770A7
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.700.000 đ
13 All in one Nec VN770/W i5 430M-8G-250G-20in số 770A2
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.700.000 đ
14 All in one Nec VN770/W i5 430M-8G-500G-20in số 770A5
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.900.000 đ
15 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-8G-SSD240G-19in số 552A10
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.000.000 đ
16 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-4G-250G-21.5in số Q09A1
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.000.000 đ
17 All in one Nec VN770/W i5 430M-4G-SSD240G-20in số 770A10
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.100.000 đ
18 All in one Nec VN770/W i5 430M-8G-SSD120G-20in số 770A8
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.100.000 đ
19 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-4G-500G-21.5in số Q09A4
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.200.000 đ
20 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-4G-250G-23in số 700A1
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.400.000 đ
21 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-4G-SSD120G-21.5in số Q09A7
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.400.000 đ
22 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-8G-250G-21.5in số Q09A2
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.400.000 đ
23 All in one Nec VN770/W i5 430M-16G-250G-20in số 770A3
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.500.000 đ
24 All in one Nec VN770/W i5 430M-8G-SSD240G-20in số 770A11
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.500.000 đ
25 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-4G-500G-23in số 700A4
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.600.000 đ
26 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-8G-500G-21.5in số Q09A5
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.600.000 đ
27 All in one Nec VN770/W i5 430M-16G-500G-20in số 770A6
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.700.000 đ
28 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-4G-SSD120G-23in số 700A7
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.800.000 đ
29 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-8G-250G-23in số 700A2
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.800.000 đ
30 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-4G-SSD240G-21.5in số Q09A10
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.800.000 đ
31 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-8G-SSD120G-21.5in số Q09A8
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.800.000 đ
32 All in one Nec VN770/W i5 430M-16G-SSD120G-20in số 770A9
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.900.000 đ
33 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-8G-500G-23in số 700A5
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.000.000 đ
34 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-4G-SSD240G-23in số 700A10
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.200.000 đ
35 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-8G-SSD120G-23in số 700A8
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.200.000 đ
36 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-16G-250G-21.5in số Q09A3
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.200.000 đ
37 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-8G-SSD240G-21.5in số Q09A11
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.200.000 đ
38 All in one Nec VN770/W i5 430M-16G-SSD240G-20in số 770A12
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.300.000 đ
39 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-16G-500G-21.5in số Q09A6
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.400.000 đ
40 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-16G-250G-23in số 700A3
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.600.000 đ
41 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-8G-SSD240G-23in số 700A11
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.600.000 đ
42 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-16G-SSD120G-21.5in số Q09A9
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.600.000 đ
43 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-16G-500G-23in số 700A6
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.800.000 đ
44 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-16G-SSD120G-23in số 700A9
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.000.000 đ
45 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-16G-SSD240G-21.5in số Q09A12
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.000.000 đ
46 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-16G-SSD240G-23in số 700A12
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.400.000 đ
47 All in one Dell Optiplex 9010 i3 3220-4G-250G-23in số ALO9010A1
 • CPU: core i3 3220
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.000.000 đ
48 All in one Dell Optiplex 9010 i3 3220-4G-500G-23in số ALO9010A3
 • CPU: core i3 3220
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.200.000 đ
49 All in one Dell Optiplex 9010 i3 3220-4G-SSD120G-23in số ALO9010A5
 • CPU: core i3 3220
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.300.000 đ
50 All in one Dell Optiplex 9010 i3 3220-8G-320G-23in số ALO9010A2
 • CPU: core i3 3220
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.400.000 đ
51 All in one Dell Optiplex 9010 i3 3220-8G-500G-23in số ALO9010A4
 • CPU: core i3 3220
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.600.000 đ
52 All in one Dell Optiplex 9010 i5 3470s-4G-320G-23in số ALO9010B1
 • CPU: core i5 3470s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.600.000 đ
53 All in one Dell Optiplex 9010 i3 3220-8G-SSD120G-23in số ALO9010A6
 • CPU: core i3 3220
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.700.000 đ
54 All in one Dell Optiplex 9010 i3 3220-4G-SSD240G-23in số ALO9010A7
 • CPU: core i3 3220
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.800.000 đ
55 All in one Dell Optiplex 9010 i5 3470s-4G-500G-23in số ALO9010B3
 • CPU: core i5 3470s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.800.000 đ
56 All in one Dell Optiplex 9010 i5 3470s-4G-SSD120G-23in số ALO9010B5
 • CPU: core i5 3470s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.900.000 đ
57 All in one Dell Optiplex 9020 i3 4130-4G-250G-23in số ALO9020A1
 • CPU: core i3 4130
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.900.000 đ
58 All in one Dell Optiplex 9010 i5 3470s-8G-320G-23in số ALO9010B2
 • CPU: core i5 3470s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.000.000 đ
59 All in one Dell Optiplex 9020 i3 4130-4G-500G-23in số ALO9020A3
 • CPU: core i3 4130
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.100.000 đ
60 All in one Dell Optiplex 9010 i3 3220-8G-SSD240G-23in số ALO9010A8
 • CPU: core i3 3220
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.200.000 đ
61 All in one Dell Optiplex 9010 i5 3470s-8G-500G-23in số ALO9010B4
 • CPU: core i5 3470s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.200.000 đ
62 All in one Dell Optiplex 9020 i3 4130-4G-SSD120G-23in số ALO9020A5
 • CPU: core i3 4130
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.200.000 đ
63 All in one Dell Optiplex 9010 i5 3470s-8G-SSD120G-23in số ALO9010B6
 • CPU: core i5 3470s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.300.000 đ
64 All in one Dell Optiplex 9020 i3 4130-8G-250G-23in số ALO9020A2
 • CPU: core i3 4130
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.300.000 đ
65 All in one Dell Optiplex 9010 i5 3470s-4G-SSD240G-23in số ALO9010B7
 • CPU: core i5 3470s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.400.000 đ
66 All in one Dell Optiplex 9020 i3 4130-8G-500G-23in số ALO9020A4
 • CPU: core i3 4130
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.500.000 đ
67 All in one Dell Optiplex 9020 i3 4130-8G-SSD120G-23in số ALO9020A6
 • CPU: core i3 4130
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.600.000 đ
68 All in one Dell Optiplex 9020 i3 4130-4G-SSD240G-23in số ALO9020A7
 • CPU: core i3 4130
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.700.000 đ
69 All in one Dell Optiplex 9020 i5 4570s-4G-250G-23in số ALO9020B1
 • CPU: core i5 4570s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.700.000 đ
70 All in one Dell Optiplex 9010 i5 3470s-8G-SSD240G-23in số ALO9010B8
 • CPU: core i5 3470s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.800.000 đ
71 All in one Dell Optiplex 9020 i5 4570s-4G-500G-23in số ALO9020B3
 • CPU: core i5 4570s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.900.000 đ
72 All in one Dell Optiplex 9020 i5 4570s-4G-SSD120G-23in số ALO9020B5
 • CPU: core i5 4570s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.000.000 đ
73 All in one Dell Optiplex 9020 i3 4130-8G-SSD240G-23in số ALO9020A8
 • CPU: core i3 4130
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.100.000 đ
74 All in one Dell Optiplex 9020 i5 4570s-8G-250G-23in số ALO9020B2
 • CPU: core i5 4570s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.100.000 đ
75 All in one Dell Optiplex 9010 i7 3770-4G-320G-23in số ALO9010C1
 • CPU: core i7 3770
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.300.000 đ
76 All in one Dell Optiplex 9020 i5 4570s-8G-500G-23in số ALO9020B4
 • CPU: core i5 4570s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.300.000 đ
77 All in one Dell Optiplex 9020 i5 4570s-8G-SSD120G-23in số ALO9020B6
 • CPU: core i5 4570s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.400.000 đ
78 All in one Dell Optiplex 9010 i7 3770-4G-500G-23in số ALO9010C3
 • CPU: core i7 3770
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.500.000 đ
79 All in one Dell Optiplex 9020 i5 4570s-4G-SSD240G-23in số ALO9020B7
 • CPU: core i5 4570s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.500.000 đ
80 All in one Dell Optiplex 9010 i7 3770-4G-SSD120G-23in số ALO9010C5
 • CPU: core i7 3770
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.600.000 đ
81 All in one Dell Optiplex 9010 i7 3770-8G-320G-23in số ALO9010C2
 • CPU: core i7 3770
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.700.000 đ
82 All in one Dell Optiplex 9010 i7 3770-8G-500G-23in số ALO9010C4
 • CPU: core i7 3770
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.900.000 đ
83 All in one Dell Optiplex 9020 i5 4570s-8G-SSD240G-23in số ALO9020B8
 • CPU: core i5 4570s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.900.000 đ
84 All in one Dell Optiplex 9010 i7 3770-8G-SSD120G-23in số ALO9010C6
 • CPU: core i7 3770
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
10.000.000 đ
85 All in one Dell Optiplex 9010 i7 3770-4G-SSD240G-23in số ALO9010C7
 • CPU: core i7 3770
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
10.100.000 đ
86 All in one Dell Optiplex 9010 i7 3770-8G-SSD240G-23in số ALO9010C8
 • CPU: core i7 3770
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
10.500.000 đ
87 All in one Dell Optiplex 9020 i7 4770s-4G-250G-23in số ALO9020C1
 • CPU: core i7 4770s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
10.700.000 đ
88 All in one Dell Optiplex 9020 i7 4770s-4G-500G-23in số ALO9020C3
 • CPU: core i7 4770s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
10.900.000 đ
89 All in one Dell Optiplex 9020 i7 4770s-4G-SSD120G-23in số ALO9020C5
 • CPU: core i7 4770s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
11.000.000 đ
90 All in one Dell Optiplex 9020 i7 4770s-8G-250G-23in số ALO9020C2
 • CPU: core i7 4770s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
11.100.000 đ
91 All in one Dell Optiplex 9020 i7 4770s-8G-500G-23in số ALO9020C4
 • CPU: core i7 4770s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
11.300.000 đ
92 All in one Dell Optiplex 9020 i7 4770s-8G-SSD120G-23in số ALO9020C6
 • CPU: core i7 4770s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
11.400.000 đ
93 All in one Dell Optiplex 9020 i7 4770s-4G-SSD240G-23in số ALO9020C7
 • CPU: core i7 4770s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
11.500.000 đ
94 All in one Dell Optiplex 9020 i7 4770s-8G-SSD240G-23in số ALO9020C8
 • CPU: core i7 4770s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
11.900.000 đ
Các sản phẩm Linh kiện vi tính
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 Chuột Dell
50.000 đ
2 Nguồn máy bộ Dell - HP 450W
150.000 đ
3 Phím HP
150.000 đ
4 Phím Dell
170.000 đ
5 Ram PC DDR3 - 2GB
200.000 đ
6 Sạc laptop hp
200.000 đ
7 Sạc laptop dell
250.000 đ
8 Ram laptop DDR3 - 4GB
400.000 đ
9 Ram PC DDR3 - 4GB
400.000 đ
10 Ram laptop DDR3 - 4GB PC3L
450.000 đ
11 Ổ cứng SSD Western Green 120GB
600.000 đ
12 Ram PC DDR3 - 8GB
850.000 đ
13 Ổ cứng SSD Western Green 240GB
900.000 đ
14 VGA Quadro K600
900.000 đ
15 Ram laptop DDR3 - 8GB PC3L
950.000 đ
16 VGA Quadro 2000
1.100.000 đ
17 Main-case-nguồn-HP 8200-6200 SFF
1.150.000 đ
18 Main-case-nguồn-HP 8300-6300 SFF
1.200.000 đ
19 Main-case-nguồn-Dell 790-990-390 SFF
1.300.000 đ
20 Main-case-nguồn-HP 600/800G1 SFF
1.300.000 đ
21 Main-case-nguồn-Dell 3010-7010-9010 SFF
1.400.000 đ
22 Main-case-nguồn-Dell 9020-3020-7020 SFF
1.400.000 đ
23 Main-case-nguồn-HP 8200-6200 MT
1.450.000 đ
24 Main-case-nguồn-HP 8300-6300 MT
1.500.000 đ
25 Main-case-nguồn-Dell 790-990-390 MT
1.600.000 đ
26 Main-case-nguồn-HP 800G1 MT
1.600.000 đ
27 Main-case-nguồn-Dell 3010-7010-9010 MT
1.700.000 đ
28 Main-case-nguồn-Dell 3020-7020-9020 MT
1.700.000 đ
29 VGA Quadro 4000
2.200.000 đ
30 Main-case-nguồn-Dell 5040 SFF
2.300.000 đ
31 VGA Quadro K2000
2.500.000 đ
32 Main-case-nguồn-Dell 7040 SFF
2.600.000 đ
33 VGA Quadro K4000
3.800.000 đ
34 Main-case-nguồn-DVD Dell Precision T7500-1 tản
5.900.000 đ
Các sản phẩm Máy server
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 HP Z420 Workstation-E5 1603-16G-SSD120G-VGA750Ti số 420A1
 • CPU: E5 1603 - 2.8Ghz
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
7.500.000 đ
2 HP Z420 Workstation-E5 1603-16G-SSD240G-VGA750Ti số 420A3
 • CPU: E5 1603 - 2.8Ghz
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
7.900.000 đ
3 HP Z420 Workstation-E5 1603-32G-SSD120G-VGA750Ti số 420A2
 • CPU: E5 1603 - 2.8Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
8.200.000 đ
4 HP Z420 Workstation-E5 2620V2-16G-SSD120G-VGA750Ti số 420D1
 • CPU: E5 2620V2 - 2.1Ghz up to 2.6Ghz
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
8.300.000 đ
5 HP Z420 Workstation-E5 1603-32G-SSD240G-VGA750Ti số 420A4
 • CPU: E5 1603 - 2.8Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
8.600.000 đ
6 HP Z420 Workstation-E5 2620V2-16G-SSD240G-VGA750Ti số 420D3
 • CPU: E5 2620V2 - 2.1Ghz up to 2.6Ghz
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
8.700.000 đ
7 HP Z420 Workstation-E5 2620V2-32G-SSD120G-VGA750Ti số 420D2
 • CPU: E5 2620V2 - 2.1Ghz uo to 2.6Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
9.000.000 đ
8 HP Z420 Workstation-E5 2620V2-32G-SSD240G-VGA750Ti số 420D4
 • CPU: E5 2620V2 - 2.1Ghz up to 2.6Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
9.400.000 đ
9 HP Z620 Workstation-E5 2609-16G-SSD120G-VGA750Ti số 620A1
 • CPU: E5 2609 (2.4Ghz)
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
9.700.000 đ
10 HP Z620 Workstation-E5 2609-16G-SSD240G-VGA750Ti số 620A3
 • CPU: E5 2609 (2.4Ghz)
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
10.100.000 đ
11 HP Z620 Workstation-E5 2609-32G-SSD120G-VGA750Ti số 620A2
 • CPU: E5 2609 (2.4Ghz)
 • Ram: DDR3 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
10.400.000 đ
12 HP Z620 Workstation-E5 2609-32G-SSD240G-VGA750Ti số 620A4
 • CPU: E5 2609 (2.4Ghz)
 • Ram: DDR3 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
10.800.000 đ
13 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-8G-SSD240G-750ti số 440A1
 • CPU: E5 1620V3 (3.5Ghz up to 3.6Ghz)
 • Ram: DDR4 8G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750ti
11.500.000 đ
14 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD240G-VGA750ti số 440A2
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
12.200.000 đ
15 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-32G-SSD240G-VGA750ti số 440A3
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
13.600.000 đ
Các sản phẩm Tivi Nhập Khẩu
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 Màn hình HUGON 24 inch cong - full viền - full Hd

Màn hình HUGON 24 inch cong - full viền - full Hd
- Sử dụng tấm nền IPS cho góc nhìn rộng và hình ảnh sống động hơn
- Thiết kế: đẹp và sang trọng
- Giá thành chấp nhận được cho mọi giới 
- Với kích thước : 24 inch phù hợp cho game thủ và xem phim nghe nhạc
- Cổng kết nối: HDMI & VGA
- Model : Q24 HUGON 75HZ
- Hàng mới 100%. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

1.900.000 đ
2 Màn hình HUGON 27 inch cong - full viền - full Hd

Màn hình HUGON 27 inch cong - full viền - full Hd
- Sử dụng tấm nền IPS cho góc nhìn rộng và hình ảnh sống động hơn
- Thiết kế: đẹp và sang trọng
- Giá thành chấp nhận được cho mọi giới 
- Với kích thước : 27 inch phù hợp cho game thủ và xem phim nghe nhạc
- Cổng kết nối: HDMI & VGA
- Model : Q27 HUGON 75HZ
- Hàng mới 100%. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

2.900.000 đ
3 Smart Tivi Sony 4K 65in XBR-65X750D

Sử dụng hệ điều hành Android. XBR-65X750D là một mẫu TV 4k 120Hz, X750D cung cấp một loạt các thông số kỹ thuật điều khiển siêu chuyển động, một số công nghệ chuyển động tuyệt vời và nó cũng cung cấp thêm lợi ích tuyệt vời, hỗ trợ nội dung 24p gần như hoàn hảo cho một số loại phim truyền thông trực tuyến. Về cơ bản, khả năng xử lý chuyển động của nó là chất lượng mạnh mẽ nhất.

24.500.000 đ
Các sản phẩm Máy laptop
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 Dell Latitude E6420 i5 2520M-4G-SSD120G-14in số 6420A1
 • CPU: I5 2520M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
4.500.000 đ
2 Dell Latitude E6420 i5 2520M-8G-SSD120G-14in số 6420A2
 • CPU: I5 2520M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
4.800.000 đ
3 Dell Latitude E6420 i5 2520M-4G-SSD240G-14in số 6420A3
 • CPU: I5 2520M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
4.900.000 đ
4 Dell Latitude E6430 i5 3320M-4G-SSD120G-14in số 6430A1
 • CPU: I5 3320M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
4.900.000 đ
5 Dell Latitude E6420 i7 2620M-4G-SSD120G-14in số 6420B1
 • CPU: I7 2620M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
5.100.000 đ
6 Dell Latitude E5530 i5 3320M-4G-SSD120G-15in số 5530A1
 • CPU: I5 3320M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
5.200.000 đ
7 Dell Latitude E6420 i5 2520M-8G-SSD240G-14in số 6420A4
 • CPU: I5 2520M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
5.200.000 đ
8 Dell Latitude E6430 i5 3320M-8G-SSD120G-14in số 6430A2
 • CPU: I5 3320M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
5.200.000 đ
9 Dell Latitude E6430 i5 3320M-4G-SSD240G-14in số 6430A3
 • CPU: I5 3320M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
5.300.000 đ
10 Dell Latitude E6420 i7 2620M-8G-SSD120G-14in số 6420B2
 • CPU: I7 2620M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
5.400.000 đ
11 Dell Latitude E5530 i5 3320M-8G-SSD120G-15in số 5530A2
 • CPU: I5 3320M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
5.500.000 đ
12 Dell Latitude E6420 i7 2620M-4G-SSD240G-14in số 6420B3
 • CPU: I7 2620M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
5.500.000 đ
13 Dell Latitude E5530 i5 3320M-4G-SSD240G-15in số 5530A3
 • CPU: I5 3320M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
5.600.000 đ
14 Dell Latitude E6430 i5 3320M-8G-SSD240G-14in số 6430A4
 • CPU: I5 3320M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
5.600.000 đ
15 Dell Latitude E6430 i7 3520M-4G-SSD120G-14in số 6430B1
 • CPU: I7 3520M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
5.700.000 đ
16 Dell Latitude E6420 i7 2620M-8G-SSD240G-14in số 6420B4
 • CPU: I7 2620M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
5.800.000 đ
17 HP Elitebook 840G1 i5 4200U-4G-SSD120G-14in số 840A1
 • CPU: I5 4200U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.800.000 đ
18 HP Folio 9470M i5 3427U-4G-SSD120G-14in số 9470A1
 • CPU: I5 3427U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.800.000 đ
19 Dell Latitude E5530 i5 3320M-8G-SSD240G-15in số 5530A4
 • CPU: I5 3320M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
5.900.000 đ
20 Dell Latitude E5530 i7 3520M-4G-SSD120G-15in số 5530B1
 • CPU: I7 3520M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
6.000.000 đ
21 Dell Latitude E6430 i7 3520M-8G-SSD120G-14in số 6430B2
 • CPU: I7 3520M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
6.000.000 đ
22 Dell Latitude E6430 i7 3520M-4G-SSD240G-14in số 6430B3
 • CPU: I7 3520M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
6.100.000 đ
23 HP Elitebook 840G1 i5 4200U-8G-SSD120G-14in số 840A2
 • CPU: I5 4200U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.100.000 đ
24 HP Folio 9470M i5 3427U-8G-SSD120G-14in số 9470A2
 • CPU: I5 3427U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.100.000 đ
25 Dell Latitude E7440 i5 4200U-4G-SSD 120G-14in số 7440A1
 • CPU: I5 4200U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.200.000 đ
26 HP Elitebook 840G1 i5 4200U-4G-SSD240G-14in số 840A3
 • CPU: I5 4200U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.200.000 đ
27 HP Folio 9470M i5 3427U-4G-SSD240G-14in số 9470A3
 • CPU: I5 3427U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.200.000 đ
28 HP Folio 9480M i5 4300U-4G-SSD120G-14in số 9480A1
 • CPU: I5 4300U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.200.000 đ
29 Dell Latitude E5530 i7 3520M-8G-SSD120G-15in số 5530B2
 • CPU: I7 3520M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
6.300.000 đ
30 Dell Latitude E7250 i5 5300U-4G-SSD128G-12in số 7250A1
 • CPU: I5 5300U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 128 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.300.000 đ
31 Dell Latitude E5530 i7 3520M-4G-SSD240G-15in số 5530B3
 • CPU: I7 3520M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
6.400.000 đ
32 Dell Latitude E6430 i7 3520M-8G-SSD240G-14in số 6430B4
 • CPU: I7 3520M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
6.400.000 đ
33 Dell Latitude E5450 i5 5200U-4G-SSD120G-14in số 5450A1
 • CPU: I5 5200U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.500.000 đ
34 Dell Latitude E7440 i5 4200U-8G-SSD 120G-14in số 7440A2
 • CPU: I5 4200U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.500.000 đ
35 HP Elitebook 840G1 i5 4200U-8G-SSD240G-14in số 840A4
 • CPU: I5 4200U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.500.000 đ
36 HP Folio 9470M i5 3427U-8G-SSD240G-14in số 9470A4
 • CPU: I5 3427U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.500.000 đ
37 HP Folio 9480M i5 4300U-8G-SSD120G-14in số 9480A2
 • CPU: I5 4300U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.500.000 đ
38 Dell Latitude E7250 i5 5300U-8G-SSD128G-12in số 7250A2
 • CPU: I5 5300U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 128 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.600.000 đ
39 Dell Latitude E7440 i5 4200U-4G-SSD 240G-14in số 7440A3
 • CPU: I5 4200U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.600.000 đ
40 HP Folio 9470M i7 3667U-4G-SSD120G-14in số 9470B1
 • CPU: I7 3667U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.600.000 đ
41 HP Folio 9480M i5 4300U-4G-SSD 240G-14in số 9480A3
 • CPU: I5 4300U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.600.000 đ
42 Dell Latitude E5530 i7 3520M-8G-SSD240G-15in số 5530B4
 • CPU: I7 3520M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: HD Graphics
6.700.000 đ
43 Dell Latitude E7250 i5 5300U-4G-SSD256G-12in số 7250A3
 • CPU: I5 5300U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 256 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.700.000 đ
44 Dell Latitude E5450 i5 5200U-8G-SSD120G-14in số 5450A2
 • CPU: I5 5200U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.800.000 đ
45 Dell Latitude E5450 i5 5200U-4G-SSD240G-14in số 5450A3
 • CPU: I5 5200U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.900.000 đ
46 Dell Latitude E7440 i5 4200U-8G-SSD 240G-14in số 7440A4
 • CPU: I5 4200U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.900.000 đ
47 HP Folio 9470M i7 3667U-8G-SSD120G-14in số 9470B2
 • CPU: I7 3667U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.900.000 đ
48 HP Folio 9480M i5 4300U-8G-SSD 240G-14in số 9480A4
 • CPU: I5 4300U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.900.000 đ
49 Dell Latitude E7250 i5 5300U-8G-SSD256G-12in số 7250A4
 • CPU: I5 5300U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 256 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.000.000 đ
50 HP Folio 9470M i7 3667U-4G-SSD240G-14in số 9470B3
 • CPU: I7 3667U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.000.000 đ
51 Dell Latitude E5450 i5 5200U-8G-SSD240G-14in số 5450A4
 • CPU: I5 5200U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.200.000 đ
52 Dell Latitude E7440 i7 4600U-4G-SSD 120G-14in số 7440B1
 • CPU: I7 4600U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.200.000 đ
53 HP Folio 9480M i7 4600U-4G-SSD120G-14in số 9480B1
 • CPU: I7 4600U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.200.000 đ
54 Dell Latitude E7450 i5 5200U-4G-SSD120G-14in số 7450A1
 • CPU: I5 5200U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.300.000 đ
55 HP Folio 9470M i7 3667U-8G-SSD240G-14in số 9470B4
 • CPU: I7 3667U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.300.000 đ
56 Dell Latitude E5550 i5 5200U-4G-SSD120G-15.6in số 5550A1
 • CPU: I5 5200U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.500.000 đ
57 Dell Latitude E7250 i7 5600U-4G-SSD128G-12in số 7250B1
 • CPU: I7 5600U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 128 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.500.000 đ
58 Dell Latitude E7270 i5 6300U-4G-SSD120G-12in số 7270A1
 • CPU: I5 6300U
 • Ram: DDR4 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.500.000 đ
59 Dell Latitude E7440 i7 4600U-8G-SSD 120G-14in số 7440B2
 • CPU: I7 4600U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.500.000 đ
60 HP Folio 9480M i7 4600U-8G-SSD120G-14in số 9480B2
 • CPU: I7 4600U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.500.000 đ
61 Dell Latitude E7440 i7 4600U-4G-SSD 240G-14in số 7440B3
 • CPU: I7 4600U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.600.000 đ
62 Dell Latitude E7450 i5 5200U-8G-SSD120G-14in số 7450A2
 • CPU: I5 5200U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.600.000 đ
63 HP Folio 9480M i7 4600U-4G-SSD240G-14in số 9480B3
 • CPU: I7 4600U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.600.000 đ
64 Dell Latitude E5450 i7 5600U-4G-SSD120G-14in số 5450B1
 • CPU: I7 5600U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.700.000 đ
65 Dell Latitude E7450 i5 5200U-4G-SSD240G-14in số 7450A3
 • CPU: I5 5200U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.700.000 đ
66 Dell Latitude E5470 i5 6300U-4G-SSD120G-14in số 5470A1
 • CPU: I5 6300U
 • Ram: DDR4 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.800.000 đ
67 Dell Latitude E5550 i5 5200U-8G-SSD120G-15.6in số 5550A2
 • CPU: I5 5200U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.800.000 đ
68 Dell Latitude E7250 i7 5600U-8G-SSD128G-12in số 7250B2
 • CPU: I7 5600U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 128 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.800.000 đ
69 Dell Latitude E5550 i5 5200U-4G-SSD240G-15.6in số 5550A3
 • CPU: I5 5200U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.900.000 đ
70 Dell Latitude E7250 i7 5600U-4G-SSD256G-12in số 7250B3
 • CPU: I7 5600U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 256 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.900.000 đ
71 Dell Latitude E7270 i5 6300U-4G-SSD240G-12in số 7270A3
 • CPU: I5 6300U
 • Ram: DDR4 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.900.000 đ
72 Dell Latitude E7270 i5 6300U-8G-SSD120G-12in số 7270A2
 • CPU: I5 6300U
 • Ram: DDR4 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.900.000 đ
73 Dell Latitude E7440 i7 4600U-8G-SSD 240G-14in số 7440B4
 • CPU: I7 4600U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.900.000 đ
74 HP Elitebook 840G3 i5 6300U-4G-SSD120G-14in số 840A1
 • CPU: I5 6300U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.900.000 đ
75 HP Folio 9480M i7 4600U-8G-SSD240G-14in số 9480B4
 • CPU: I7 4600U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.900.000 đ
76 Dell Latitude E5450 i7 5600U-8G-SSD120G-14in số 5450B2
 • CPU: I7 5600U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.000.000 đ
77 Dell Latitude E7450 i5 5200U-8G-SSD240G-14in số 7450A4
 • CPU: I5 5300U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.000.000 đ
78 Dell Latitude E5450 i7 5600U-4G-SSD240G-14in số 5450B3
 • CPU: I7 5600U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.100.000 đ
79 Dell Latitude E5470 i5 6300U-4G-SSD240G-14in số 5470A3
 • CPU: I5 6300U
 • Ram: DDR4 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.200.000 đ
80 Dell Latitude E5470 i5 6300U-8G-SSD120G-14in số 5470A2
 • CPU: I5 6300U
 • Ram: DDR4 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.200.000 đ
81 Dell Latitude E5550 i5 5200U-8G-SSD240G-15.6in số 5550A4
 • CPU: I5 5200U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.200.000 đ
82 Dell Latitude E7250 i7 5600U-8G-SSD256G-12in số 7250B4
 • CPU: I7 5600U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 256 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.200.000 đ
83 HP Elitebook 840G3 i5 6300U-8G-SSD120G-14in số 840A2
 • CPU: I5 6300U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.200.000 đ
84 Dell Latitude E7270 i5 6300U-8G-SSD240G-12in số 7270A4
 • CPU: I5 6300U
 • Ram: DDR4 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.300.000 đ
85 HP Elitebook 840G3 i5 6300U-4G-SSD240G-14in số 840A3
 • CPU: I5 6300U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.300.000 đ
86 Dell Latitude E5450 i7 5600U-8G-SSD240G-14in số 5450B4
 • CPU: I7 5600U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.400.000 đ
87 Dell Latitude E7450 i7 5600U-4G-SSD120G-14in số 7450B1
 • CPU: I7 5600U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.500.000 đ
88 Dell Latitude E5470 i5 6300U-8G-SSD240G-14in số 5470A4
 • CPU: I5 6300U
 • Ram: DDR4 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.600.000 đ
89 HP Elitebook 840G3 i5 6300U-8G-SSD240G-14in số 840A4
 • CPU: I5 6300U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.600.000 đ
90 Dell Latitude E7450 i7 5600U-8G-SSD120G-14in số 7450B2
 • CPU: I7 5600U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.800.000 đ
91 Dell Latitude E7450 i7 5600U-4G-SSD240G-14in số 7450B3
 • CPU: I7 5600U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.900.000 đ
92 Dell Latitude E6540 i7 4800MQ-4G-SSD 120G-HD8790-15in số 6540B1
 • CPU: I7 4800MQ
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.100.000 đ
93 Dell Latitude E5550 i7 5600U-4G-SSD120G-GT820M-15.6in số 5550B1
 • CPU: I7 5600U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Nvidia 820M 2G
9.200.000 đ
94 Dell Latitude E7450 i7 5600U-8G-SSD240G-14in số 7450B4
 • CPU: I7 5600U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.200.000 đ
95 Dell Latitude E6540 i7 4800MQ-8G-SSD 120G-HD8790-15in số 6540B2
 • CPU: I7 4800MQ
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.400.000 đ
96 Dell Latitude E5550 i7 5600U-8G-SSD120G-GT820M-15.6in số 5550B2
 • CPU: I7 5600U
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Nvidia 820M 2G
9.500.000 đ
97 Dell Latitude E6540 i7 4800MQ-4G-SSD 240G-HD8790-15in số 6540B3
 • CPU: I7 4800MQ
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.500.000 đ
98 Dell Latitude E7470 i5 6300U-4G-SSD120G-14in số 7470A1
 • CPU: I5 6300U
 • Ram: DDR4 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.500.000 đ
99 Dell Latitude E5550 i7 5600U-4G-SSD240G-GT820M-15.6in số 5550B3
 • CPU: I7 5600U
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Nvidia 820M 2G
9.600.000 đ
100 Dell Latitude E6540 i7 4800MQ-8G-SSD 240G-HD8790-15in số 6540B4
 • CPU: I7 4800MQ
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.800.000 đ
Các sản phẩm Máy đồ họa và dựng phim
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 HP Z420 Workstation-E5 2650-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K2000 số 420B1
 • CPU: E5 2650 2.0Ghz up to 2.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
9.700.000 đ
2 HP Z420 Workstation-E5 2650-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K4000 số 420B3
 • CPU: E5 2650 2.0Ghz up to 2.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
10.700.000 đ
3 HP Z420 Workstation-E5 2650-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K2200 số 420B2
 • CPU: E5 2650 2.0Ghz up to 2.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
10.900.000 đ
4 HP Z420 Workstation-E5 2651V2-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K2000 số 420E1
 • CPU: E5 2651V2 1.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
11.400.000 đ
5 HP Z420 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K2000 số 420C1
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
11.400.000 đ
6 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD500G-K2000 số 7500B1
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
11.500.000 đ
7 HP Z420 Workstation-E5 2650-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K4200 số 420B4
 • CPU: E5 2650 2.0Ghz up to 2.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
11.900.000 đ
8 HP Z620 Workstation-E5 2650-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K2000 số 620B1
 • CPU: E5 2650 2.0Ghz up to 2.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
11.900.000 đ
9 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD1TB-K2000 số 7500B2
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
12.000.000 đ
10 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 7500B7
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
12.000.000 đ
11 HP Z420 Workstation-E5 2651V2-16G-SSD240G+HDD 1TB-VGA K4000 số 420E3
 • CPU: E5 2651V2 1.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
12.400.000 đ
12 HP Z420 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K4000 số 420C3
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
12.400.000 đ
13 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD2TB-K2000 số 7500B3
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
12.500.000 đ
14 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD500G-K4000 số 7500C1
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
12.500.000 đ
15 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 7500B8
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
12.500.000 đ
16 HP Z420 Workstation-E5 2651V2-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K2200 số 420E2
 • CPU: E5 2651V2 1.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
12.600.000 đ
17 HP Z420 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K2200 số 420C2
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
12.600.000 đ
18 Dell Precision T3610-E5 2620V2-16G-SSD120G+HDD1TB-750ti số 3610A1
 • CPU: E5 2620V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA 750Ti
12.800.000 đ
19 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD120G+HDD1TB-VGA K2000 số 440A4
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6 Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
12.800.000 đ
20 HP Z620 Workstation-E5 2650-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K4000 số 620B3
 • CPU: E5 2650 2.0Ghz up to 2.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
12.900.000 đ
21 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD1TB-K4000 số 7500C2
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
13.000.000 đ
22 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 7500B9
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
13.000.000 đ
23 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 7500C7
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
13.000.000 đ
24 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD500G-K2000 số 7500B4
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
13.100.000 đ
25 HP Z620 Workstation-E5 2650-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K2200 số 620B2
 • CPU: E5 2650 2.0Ghz up to 2.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
13.100.000 đ
26 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD2TB-K4000 số 7500C3
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
13.500.000 đ
27 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 7500C8
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
13.500.000 đ
28 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD1TB-K2000 số 7500B5
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
13.600.000 đ
29 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 7500B10
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
13.600.000 đ
30 HP Z420 Workstation-E5 2651V2-16G-SSD240G+HDD 1TB-VGA K4200 số 420E4
 • CPU: E5 2651V2 1.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
13.600.000 đ
31 HP Z420 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K4200 số 420C4
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
13.600.000 đ
32 HP Z620 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K2000 số 620C1
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
13.600.000 đ
33 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD120G+HDD1TB-VGA K4000 số 440A6
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6 Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
13.800.000 đ
34 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 7500C9
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
14.000.000 đ
35 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD120G+HDD1TB-VGA K2200 số 440A5
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6 Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
14.000.000 đ
36 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD2TB-K2000 số 7500B6
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
14.100.000 đ
37 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD500G-K4000 số 7500C4
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
14.100.000 đ
38 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 7500B11
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
14.100.000 đ
39 HP Z620 Workstation-E5 2650-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K4200 số 620B4
 • CPU: E5 2650 2.0Ghz up to 2.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
14.100.000 đ
40 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD1TB-K4000 số 7500C5
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
14.600.000 đ
41 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 7500B12
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
14.600.000 đ
42 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 7500C10
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
14.600.000 đ
43 HP Z620 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K4000 số 620C3
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
14.600.000 đ
44 HP Z620 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K2200 số 620C2
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
14.800.000 đ
45 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD120G+HDD1TB-VGA K4200 số 440A7
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6 Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
15.000.000 đ
46 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD2TB-K4000 số 7500C6
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
15.100.000 đ
47 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 7500C11
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
15.100.000 đ
48 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD120G+HDD500G-K2000 số 3610A7
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
15.400.000 đ
49 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 7500C12
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
15.600.000 đ
50 HP Z620 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K4200 số 620C4
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
15.800.000 đ
51 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD120G+HDD1TB-K2000 số 3610A8
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
15.900.000 đ
52 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 3610B7
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
15.900.000 đ
53 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD120G+HDD2TB-K2000 số 3610A9
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
16.400.000 đ
54 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 3610B8
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
16.400.000 đ
55 HP Z440 Workstation-E5 2678V3-32G-SSD240G+HDD1TB-VGA K2000 số 440B1
 • CPU: E5 2678V3 2.5Ghz up to 3.1Ghz
 • Ram: DDR4 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
16.800.000 đ
56 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD120G+HDD1TB-K4000 số 3610A2
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
16.900.000 đ
57 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 3610B9
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
16.900.000 đ
58 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 3610B1
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
16.900.000 đ
59 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD120G+HDD500G-K2000 số 3610A10
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
17.000.000 đ
60 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD120G+HDD2TB-K4000 số 3610A3
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
17.400.000 đ
61 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 3610B2
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
17.400.000 đ
62 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD120G+HDD1TB-K2000 số 3610A11
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
17.500.000 đ
63 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 3610B10
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
17.500.000 đ
64 HP Z440 Workstation-E5 2678V3-32G-SSD240G+HDD1TB-VGA K4000 số 440B3
 • CPU: E5 2678V3 2.5Ghz up to 3.1Ghz
 • Ram: DDR4 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
17.800.000 đ
65 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 3610B3
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
17.900.000 đ
66 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD500G-K2000 số 3610C4
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
17.900.000 đ
67 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD120G+HDD2TB-K2000 số 3610A12
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.000.000 đ
68 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD120G+HDD500G-K4000 số 3610A4
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
18.000.000 đ
69 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 3610B11
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.000.000 đ
70 HP Z440 Workstation-E5 2678V3-32G-SSD240G+HDD1TB-VGA K2200 số 440B2
 • CPU: E5 2678V3 2.5Ghz up to 3.1Ghz
 • Ram: DDR4 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
18.000.000 đ
71 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD1TB-K2000 số 3610C5
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.400.000 đ
72 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 3610D4
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.400.000 đ
73 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD120G+HDD1TB-K4000 số 3610A5
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
18.500.000 đ
74 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 3610B12
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.500.000 đ
75 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 3610B4
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
18.500.000 đ
76 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD2TB-K2000 số 3610C6
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.900.000 đ
77 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD500G-K4000 số 3610C1
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
18.900.000 đ
78 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 3610D5
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.900.000 đ
79 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD120G+HDD2TB-K4000 số 3610A6
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.000.000 đ
80 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 3610B5
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.000.000 đ
81 HP Z440 Workstation-E5 2678V3-32G-SSD240G+HDD1TB-VGA K4200 số 440B4
 • CPU: E5 2678V3 2.5Ghz up to 3.1Ghz
 • Ram: DDR4 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
19.000.000 đ
82 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD1TB-K4000 số 3610C2
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.400.000 đ
83 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 3610D6
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
19.400.000 đ
84 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 3610D1
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.400.000 đ
85 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 3610B6
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.500.000 đ
86 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD500G-K2000 số 3610C10
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
19.500.000 đ
87 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD2TB-K4000 số 3610C3
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.900.000 đ
88 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 3610D2
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.900.000 đ
89 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD1TB-K2000 số 3610C11
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
20.000.000 đ
90 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 3610D10
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
20.000.000 đ
91 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 3610D3
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
20.400.000 đ
92 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD2TB-K2000 số 3610C12
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
20.500.000 đ
93 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD500G-K4000 số 3610C7
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
20.500.000 đ
94 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 3610D11
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
20.500.000 đ
95 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD1TB-K4000 số 3610C8
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
21.000.000 đ
96 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 3610D12
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
21.000.000 đ
97 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 3610D7
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
21.000.000 đ
98 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD2TB-K4000 số 3610C9
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
21.500.000 đ
99 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 3610D8
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
21.500.000 đ
100 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 3610D9
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
22.000.000 đ
Các sản phẩm Máy bộ để bàn
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 HP Compaq 6200 SFF G470-4G-250G số 6200G1
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.600.000 đ
2 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-250G số 600G1
 • CPU: G1820
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.700.000 đ
3 Dell Optiplex 390/790/990SFF G470-4G-250G số 390G1
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.800.000 đ
4 HP Compaq 6200 SFF G470-4G-500G số 6200G4
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.800.000 đ
5 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610-4G-250G số 6300G1
 • CPU: G1610
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.800.000 đ
6 Dell Optiplex 3020/7020/9020SFF G1820-4G-250G số 3020G1
 • CPU: G1820
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.900.000 đ
7 HP Compaq 6200 MT G470-4G-250G số 6200H1
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.900.000 đ
8 HP Compaq 6200 SFF G470-8G-250G số 6200G2
 • CPU: G470
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.900.000 đ
9 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-500G số 600G4
 • CPU: G1820
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.900.000 đ
10 Dell Optiplex 3010/7010/9010SFF G1610-4G-250G số 3010G1
 • CPU: G1610
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.000.000 đ
11 Dell Optiplex 390/790/990SFF G470-4G-500G số 390G4
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.000.000 đ
12 HP Compaq 6200 SFF G470-4G-SSD120G số 6200G10
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.000.000 đ
13 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610-4G-500G số 6300G4
 • CPU: G1610
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.000.000 đ
14 HP Prodesk 600G1 MT G1820-4G-250G số 600H1
 • CPU: G1820
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.000.000 đ
15 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-8G-250G số 600G2
 • CPU: G1820
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.000.000 đ
16 Dell Optiplex 3020/7020/9020SFF G1820-4G-500G số 3020G4
 • CPU: G1820
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
17 Dell Optiplex 390/790/990MT G470-4G-250G số 390H1
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
18 Dell Optiplex 390/790/990SFF G470-8G-250G số 390G2
 • CPU: G470
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
19 HP Compaq 6200 MT G470-4G-500G số 6200H4
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
20 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100-4G-250G số 6200A1
 • CPU: core i3 2100
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
21 HP Compaq 6200 SFF G470-8G-500G số 6200G5
 • CPU: G470
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
22 HP Compaq Pro 6300 MT G1610-4G-250G số 6300H1
 • CPU: G1610
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
23 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610-8G-250G số 6300G2
 • CPU: G1610
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
24 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-SSD120G số 600G10
 • CPU: G1820
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
25 Dell Optiplex 3010/7010/9010SFF G1610-4G-500G số 3010G4
 • CPU: G1610
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
26 Dell Optiplex 3020/7020/9020MT G1820-4G-250G số 3020H1
 • CPU: G1820
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
27 Dell Optiplex 3020/7020/9020SFF G1820-8G-250G số 3020G2
 • CPU: G1820
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
28 Dell Optiplex 390/790/990SFF G470-4G-SSD120G số 390G10
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
29 HP Compaq 6200 MT G470-8G-250G số 6200H2
 • CPU: G470
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
30 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610-4G-SSD120G số 6300G10
 • CPU: G1610
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
31 HP Prodesk 600G1 MT G1820-4G-500G số 600H4
 • CPU: G1820
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
32 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-8G-500G số 600G5
 • CPU: G1820
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
33 Dell Optiplex 3010/7010/9010MT G1610-4G-250G số 3010H1
 • CPU: G1610
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
34 Dell Optiplex 3010/7010/9010SFF G1610-8G-250G số 3010G2
 • CPU: G1610
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
35 Dell Optiplex 3020/7020/9020SFF G1820-4G-SSD120G số 3020G7
 • CPU: G1820
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
36 Dell Optiplex 390/790/990MT G470-4G-500G số 390H4
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
37 Dell Optiplex 390/790/990SFF G470-8G-500G số 390G5
 • CPU: G470
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
38 Dell Optiplex 390/790/990SFF i3 2100-4G-250G số 390A1
 • CPU: core i3 2100
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
39 HP Compaq 6200 MT G470-4G-SSD120G số 6200H10
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
40 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100-4G-500G số 6200A4
 • CPU: core i3 2100
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
41 HP Compaq 6200 SFF G470-4G-1TB số 6200G7
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 1TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
42 HP Compaq 6200 SFF G470-8G-SSD120G số 6200G11
 • CPU: G470
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
43 HP Compaq Pro 6300 MT G1610-4G-500G số 6300H4
 • CPU: G1610
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
44 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610-8G-500G số 6300G5
 • CPU: G1610
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
45 HP Compaq Pro 6300 SFF i3 3220-4G-250G số 6300A1
 • CPU: i3 3220
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
46 HP Prodesk 600G1 MT G1820-8G-250G số 600H2
 • CPU: G1820
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
47 Dell Optiplex 3010/7010/9010SFF G1610-4G-SSD120G số 3010G10
 • CPU: G1610
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
48 Dell Optiplex 3020/7020/9020MT G1820-4G-500G số 3020H4
 • CPU: G1820
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
49 Dell Optiplex 3020/7020/9020SFF G1820-8G-500G số 3020G5
 • CPU: G1820
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
50 Dell Optiplex 390/790/990MT G470-8G-250G số 390H2
 • CPU: G470
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
51 HP Compaq 6200 MT G470-8G-500G số 6200H5
 • CPU: G470
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
52 HP Compaq 6200 Pro MT i3 2100-4G-250G số 6200D1
 • CPU: core i3 2100
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
53 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100-8G-250G số 6200A2
 • CPU: core i3 2100
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
54 HP Compaq 6200 Pro SFF i5 2400-4G-250G số 6200B1
 • CPU: core i5 2400
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
55 HP Compaq 6200 SFF G470-4G-SSD240G số 6200G13
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
56 HP Compaq Pro 6300 MT G1610-8G-250G số 6300H2
 • CPU: G1610
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
57 HP Prodesk 600G1 MT G1820-4G-SSD120G số 600H10
 • CPU: G1820
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
58 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-1TB số 600G7
 • CPU: G1820
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 1TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
59 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-8G-SSD120G số 600G11
 • CPU: G1820
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
60 Dell Optiplex 3010/7010/9010MT G1610-4G-500G số 3010H4
 • CPU: G1610
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
61 Dell Optiplex 3010/7010/9010SFF G1610-8G-500G số 3010G5
 • CPU: G1610
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
62 Dell Optiplex 3010/7010/9010SFF i3 3220-4G-250G số 3010A1
 • CPU: core i3 3220
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
63 Dell Optiplex 3020/7020/9020MT G1820-8G-250G số 3020H2
 • CPU: G1820
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
64 Dell Optiplex 390/790/990MT G470-4G-SSD120G số 390H10
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
65 Dell Optiplex 390/790/990SFF G470-4G-1TB số 390G7
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
66 Dell Optiplex 390/790/990SFF G470-8G-SSD120G số 390G11
 • CPU: G470
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
67 Dell Optiplex 390/790/990SFF i3 2100-4G-500G số 390A4
 • CPU: core i3 2100
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
68 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100-4G-SSD120G số 6200A10
 • CPU: core i3 2100
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
69 HP Compaq 6200 SFF G470-16G-250G số 6200G3
 • CPU: G470
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
70 HP Compaq Pro 6300 MT G1610-4G-SSD120G số 6300H10
 • CPU: G1610
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
71 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610-4G-1TB số 6300G7
 • CPU: G1610
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 1TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
72 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610-8G-SSD120G số 6300G11
 • CPU: G1610
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
73 HP Compaq Pro 6300 SFF i3 3220-4G-500G số 6300A4
 • CPU: i3 3220
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
74 HP Elitedesk 705G1 SFF AMD A8-7600B-4G-250G số 705A1
 • CPU: AMD A8-7600B
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
75 HP Prodesk 600G1 MT G1820-8G-500G số 600H5
 • CPU: G1820
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
76 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-SSD240G số 600G13
 • CPU: G1820
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
77 HP Prodesk 600G1 SFF i3 4130-4G-250G số 600A1
 • CPU: core i3 4130
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
78 Dell Optiplex 3010/7010/9010MT G1610-8G-250G số 3010H2
 • CPU: G1610
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
79 Dell Optiplex 3020/7020/9020MT G1820-4G-SSD120G số 3020H7
 • CPU: G1820
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
80 Dell Optiplex 3020/7020/9020SFF G1820-8G-SSD120G số 3020G8
 • CPU: G1820
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
81 Dell Optiplex 390/790/990MT G470-8G-500G số 390H5
 • CPU: G470
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
82 Dell Optiplex 390/790/990MT i3 2100-4G-250G số 390D1
 • CPU: core i3 2100
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
83 Dell Optiplex 390/790/990SFF G470-4G-SSD240G số 390G13
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
84 Dell Optiplex 390/790/990SFF i3 2100-8G-250G số 390A2
 • CPU: core i3 2100
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
85 Dell Optiplex 390/790/990SFF i5 2400-4G-250G số 390B1
 • CPU: core i5 2400
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
86 HP Compaq 6200 MT G470-4G-1TB số 6200H7
 • CPU: G470
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 1TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
87 HP Compaq 6200 MT G470-8G-SSD120G số 6200H11
 • CPU: G470
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
88 HP Compaq 6200 Pro MT i3 2100-4G-500G số 6200D4
 • CPU: core i3 2100
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
89 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100-8G-500G số 6200A5
 • CPU: core i3 2100
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
90 HP Compaq 6200 Pro SFF i5 2400-4G-500G số 6200B4
 • CPU: core i5 2400
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
91 HP Compaq 6200 SFF G470-8G-1TB số 6200G8
 • CPU: G470
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 1TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
92 HP Compaq Pro 6300 MT G1610-8G-500G số 6300H5
 • CPU: G1610
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
93 HP Compaq Pro 6300 MT i3 3220-4G-250G số 6300D1
 • CPU: i3 3220
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
94 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610-4G-SSD240G số 6300G13
 • CPU: G1610
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
95 HP Compaq Pro 6300 SFF i3 3220-8G-250G số 6300A2
 • CPU: i3 3220
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
96 HP Compaq Pro 6300 SFF i5 3470s-4G-250G số 6300B1
 • CPU: i5 3470s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
97 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-16G-250G số 600G3
 • CPU: G1820
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
98 Dell Optiplex 3010/7010/9010MT G1610-4G-SSD120G số 3010H10
 • CPU: G1610
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.700.000 đ
99 Dell Optiplex 3010/7010/9010SFF G1610-4G-1TB số 3010G7
 • CPU: G1610
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.700.000 đ
100 Dell Optiplex 3010/7010/9010SFF G1610-8G-SSD120G số 3010G11
 • CPU: G1610
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.700.000 đ
Các sản phẩm Màn hình vi tính
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 Màn hình LCD Dell 190S 19in
1.200.000 đ
2 Màn hình LCD Dell 20in wide
1.300.000 đ
3 Màn hình Viewsonic VA1903-H - 18.5in
1.600.000 đ
4 Màn hình LCD 24in
1.700.000 đ
5 Màn hình LCD Dell E2214 - 22in
1.800.000 đ
6 Màn hình LCD Dell E2311 23in
2.000.000 đ
7 Màn hình LCD Dell E2416 - 24in
2.200.000 đ
8 Màn hình LCD đồ họa HPZR2440W 24in
2.400.000 đ
9 Màn hình LG IPS Led 27EA33 27in
2.600.000 đ
10 Màn hình LCD Dell UltraSharp U2312 24in
2.800.000 đ
Các sản phẩm Máy tính chơi game
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 Dell Optiplex 3020/7020/9020MT i5 4570s-8G-SSD120G+500G-VGA750Ti số 3020E16
 • CPU: i5 4570s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120G + 500 Gb
 • Card đồ hoạ: VGA 750ti 2GB
6.800.000 đ
2 Dell Optiplex 3020/7020/9020MT i5 4570s-8G-SSD240G+500G-VGA750Ti số 3020E18
 • CPU: i5 4570s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240G + 500 Gb
 • Card đồ hoạ: VGA 750ti 2GB
7.200.000 đ
3 Dell Optiplex 3020/7020/9020MT i5 4570s-16G-SSD120G+500G-VGA750Ti số 3020E17
 • CPU: i5 4570s
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + 500 Gb
 • Card đồ hoạ: VGA 750ti 2GB
7.600.000 đ
4 Dell Optiplex 3020/7020/9020MT i5 4570s-16G-SSD240G+500G-VGA750Ti số 3020E19
 • CPU: i5 4570s
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + 500 Gb
 • Card đồ hoạ: VGA 750ti 2GB
8.000.000 đ
5 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-8G-SSD240G-750ti số 440A1
 • CPU: E5 1620V3 (3.5Ghz up to 3.6Ghz)
 • Ram: DDR4 8G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750ti
11.500.000 đ
6 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD240G-VGA750ti số 440A2
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
12.200.000 đ
7 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-32G-SSD240G-VGA750ti số 440A3
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
13.600.000 đ
z