Uy tín chất lượng chăm sóc khách hàng lên hàng đầu

Bảng báo giá

Chọn theo từng danh mục sản phẩm để xem giá hoặc bạn gõ từ khóa sản phẩm vào ô bên dưới


Các sản phẩm Máy bộ All In One
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-4G-160G-19in số 552A1
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 160 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.800.000 đ
2 All in one Fujitsu K552D i5 2510M-4G-250G-19in số 552B1
 • CPU: core i5 2510
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.800.000 đ
3 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-4G-250G-19in số 552A2
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.900.000 đ
4 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-4G-500G-19in số 552A3
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.100.000 đ
5 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-4G-SSD120G-19in số 552A4
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.200.000 đ
6 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-8G-160G-19in số 552A6
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 160 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.200.000 đ
7 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-8G-250G-19in số 552A7
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.300.000 đ
8 All in one Nec VN770/W i5 430M-4G-250G-20in số 770A1
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.300.000 đ
9 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-8G-500G-19in số 552A8
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.500.000 đ
10 All in one Nec VN770/W i5 430M-4G-500G-20in số 770A4
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.500.000 đ
11 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-4G-SSD240G-19in số 552A5
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.600.000 đ
12 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-8G-SSD120G-19in số 552A9
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.600.000 đ
13 All in one Nec VN770/W i5 430M-4G-SSD120G-20in số 770A7
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.700.000 đ
14 All in one Nec VN770/W i5 430M-8G-250G-20in số 770A2
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.700.000 đ
15 All in one Nec VN770/W i5 430M-8G-500G-20in số 770A5
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.900.000 đ
16 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-8G-SSD240G-19in số 552A10
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.000.000 đ
17 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-4G-250G-21.5in số Q09A1
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.000.000 đ
18 All in one Nec VN770/W i5 430M-4G-SSD240G-20in số 770A10
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.100.000 đ
19 All in one Nec VN770/W i5 430M-8G-SSD120G-20in số 770A8
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.100.000 đ
20 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-4G-500G-21.5in số Q09A4
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.200.000 đ
21 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-4G-250G-23in số 700A1
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.400.000 đ
22 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-4G-SSD120G-21.5in số Q09A7
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.400.000 đ
23 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-8G-250G-21.5in số Q09A2
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.400.000 đ
24 All in one Nec VN770/W i5 430M-16G-250G-20in số 770A3
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.500.000 đ
25 All in one Nec VN770/W i5 430M-8G-SSD240G-20in số 770A11
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.500.000 đ
26 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-4G-500G-23in số 700A4
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.600.000 đ
27 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-8G-500G-21.5in số Q09A5
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.600.000 đ
28 All in one Nec VN770/W i5 430M-16G-500G-20in số 770A6
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.700.000 đ
29 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-4G-SSD120G-23in số 700A7
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.800.000 đ
30 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-8G-250G-23in số 700A2
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.800.000 đ
31 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-4G-SSD240G-21.5in số Q09A10
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.800.000 đ
32 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-8G-SSD120G-21.5in số Q09A8
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.800.000 đ
33 All in one Nec VN770/W i5 430M-16G-SSD120G-20in số 770A9
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.900.000 đ
34 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-8G-500G-23in số 700A5
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.000.000 đ
35 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-4G-SSD240G-23in số 700A10
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.200.000 đ
36 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-8G-SSD120G-23in số 700A8
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.200.000 đ
37 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-16G-250G-21.5in số Q09A3
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.200.000 đ
38 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-8G-SSD240G-21.5in số Q09A11
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.200.000 đ
39 All in one Nec VN770/W i5 430M-16G-SSD240G-20in số 770A12
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.300.000 đ
40 All in one HP Pro 6300 i3 3220-4G-SSD120G-21.5in số ALO6300A1
 • CPU: core i3 3220
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.400.000 đ
41 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-16G-500G-21.5in số Q09A6
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.400.000 đ
42 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-16G-250G-23in số 700A3
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.600.000 đ
43 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-8G-SSD240G-23in số 700A11
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.600.000 đ
44 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-16G-SSD120G-21.5in số Q09A9
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.600.000 đ
45 All in one HP Pro 6300 i3 3220-8G-SSD120G-21.5in số ALO6300A2
 • CPU: core i3 3220
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.700.000 đ
46 All in one HP Pro 6300 i5 3470s-4G-SSD120G-21.5in số ALO6300B1
 • CPU: core i5 3470s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.700.000 đ
47 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-16G-500G-23in số 700A6
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.800.000 đ
48 All in one HP Pro 6300 i3 3220-4G-SSD240G-21.5in số ALO6300A3
 • CPU: core i3 3220
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.800.000 đ
49 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-16G-SSD120G-23in số 700A9
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.000.000 đ
50 All in one HP Pro 6300 i5 3470s-8G-SSD120G-21.5in số ALO6300B2
 • CPU: core i5 3470s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.000.000 đ
51 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-16G-SSD240G-21.5in số Q09A12
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.000.000 đ
52 All in one HP Pro 6300 i3 3220-8G-SSD240G-21.5in số ALO6300A4
 • CPU: core i3 3220
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.100.000 đ
53 All in one HP Pro 6300 i5 3470s-4G-SSD240G-21.5in số ALO6300B3
 • CPU: core i5 3470s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.100.000 đ
54 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-16G-SSD240G-23in số 700A12
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.400.000 đ
55 All in one HP Pro 6300 i5 3470s-8G-SSD240G-21.5in số ALO6300B4
 • CPU: core i5 3470s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.400.000 đ
56 All in one Dell Optiplex 9030 i3 4130-4G-SSD120G-23in số ALO9030A1
 • CPU: Intel core i3 4130 3.4Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.700.000 đ
57 All in one HP Pro 6300 i7 3770s-4G-SSD120G-21.5in số ALO6300C1
 • CPU: core i7 3770s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.900.000 đ
58 All in one Dell Optiplex 9030 i3 4130-8G-SSD120G-23in số ALO9030A2
 • CPU: Intel core i3 4130 3.4Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.000.000 đ
59 All in one Dell Optiplex 9030 i3 4130-4G-SSD240G-23in số ALO9030A3
 • CPU: Intel core i3 4130 3.4Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.100.000 đ
60 All in one Dell Optiplex 9030 i5 4570s-4G-SSD120G-23in số ALO9030B1
 • CPU: Intel core i5 4570s 2.9Ghz/6MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.200.000 đ
61 All in one HP Pro 6300 i7 3770s-8G-SSD120G-21.5in số ALO6300C2
 • CPU: core i7 3770s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.200.000 đ
62 All in one HP Pro 6300 i7 3770s-4G-SSD240G-21.5in số ALO6300C3
 • CPU: core i7 3770s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.300.000 đ
63 All in one Dell Optiplex 9030 i3 4130-8G-SSD240G-23in số ALO9030A4
 • CPU: Intel core i3 4130 3.4Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.400.000 đ
64 All in one Dell Optiplex 9030 i5 4570s-8G-SSD120G-23in số ALO9030B2
 • CPU: Intel core i5 4570s 2.9Ghz/6MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.500.000 đ
65 All in one Dell Optiplex 9030 i5 4570s-4G-SSD240G-23in số ALO9030B3
 • CPU: Intel core i5 4570s 2.9Ghz/6MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.600.000 đ
66 All in one HP Pro 6300 i7 3770s-8G-SSD240G-21.5in số ALO6300C4
 • CPU: core i7 3770s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.600.000 đ
67 All in one Dell Optiplex 9030 i5 4570s-8G-SSD240G-23in số ALO9030B4
 • CPU: Intel core i5 4570s 2.9Ghz/6MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.900.000 đ
68 All in one Dell Optiplex 9020 i7 4770s-4G-SSD120G-23in số ALO9020C1
 • CPU: core i7 4770s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.700.000 đ
69 All in one Dell Optiplex 9030 i7 4790-4G-SSD120G-23in số ALO9030C1
 • CPU: Intel core i7 4790 3.6Ghz/8MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
8.800.000 đ
70 All in one Dell Optiplex 9020 i7 4770s-8G-SSD120G-23in số ALO9020C2
 • CPU: core i7 4770s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.000.000 đ
71 All in one Dell Optiplex 9020 i7 4770s-4G-SSD240G-23in số ALO9020C3
 • CPU: core i7 4770s
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.100.000 đ
72 All in one Dell Optiplex 9030 i7 4790-8G-SSD120G-23in số ALO9030C2
 • CPU: Intel core i7 4790 3.6Ghz/8MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
9.100.000 đ
73 All in one Dell Optiplex 9030 i7 4790-4G-SSD240G-23in số ALO9030C3
 • CPU: Intel core i7 4790 3.6Ghz/8MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
9.200.000 đ
74 All in one Dell Optiplex 9020 i7 4770s-8G-SSD240G-23in số ALO9020C4
 • CPU: core i7 4770s
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
9.400.000 đ
75 All in one Dell Optiplex 9030 i7 4790-8G-SSD240G-23in số ALO9030C4
 • CPU: Intel core i7 4790 3.6Ghz/8MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
9.500.000 đ
Các sản phẩm Linh kiện vi tính
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 Chuột Logitech B100
70.000 đ
2 Phím HP
120.000 đ
3 Phím Dell
130.000 đ
4 Nguồn máy bộ Dell - HP 450W
150.000 đ
5 Ram PC DDR3 - 2GB
200.000 đ
6 Sạc laptop hp
200.000 đ
7 Webcam
200.000 đ
8 Sạc laptop dell
250.000 đ
9 Ram laptop DDR3 - 4GB
400.000 đ
10 Ram PC DDR3 - 4GB
400.000 đ
11 Ram laptop DDR3 - 4GB PC3L
450.000 đ
12 Ổ cứng SSD Liteon 120GB
650.000 đ
13 Ram PC DDR3 - 8GB
850.000 đ
14 VGA Quadro K600
900.000 đ
15 Ổ cứng SSD Western Green 240GB
950.000 đ
16 Ram laptop DDR3 - 8GB PC3L
950.000 đ
17 Main-case-nguồn-HP 8200-6200 SFF
1.000.000 đ
18 Main-case-nguồn-HP 600/800G1 SFF
1.100.000 đ
19 VGA Quadro 2000
1.100.000 đ
20 Main-case-nguồn-Dell 9020-3020-7020 SFF
1.300.000 đ
21 Main-case-nguồn-HP 8200-6200 MT
1.300.000 đ
22 Main-case-nguồn-HP 8300-6300 SFF
1.300.000 đ
23 Main-case-nguồn-Dell 3010-7010-9010 SFF
1.400.000 đ
24 Main-case-nguồn-HP 800G1 MT
1.400.000 đ
25 Main-case-nguồn-Dell 3020-7020-9020 MT
1.500.000 đ
26 Main-case-nguồn-HP 8300-6300 MT
1.600.000 đ
27 Main-case-nguồn-Dell 3010-7010-9010 MT
1.700.000 đ
28 VGA Quadro K2000
1.900.000 đ
29 Main-case-nguồn-Dell 3040 SFF
2.000.000 đ
30 VGA Quadro 4000
2.200.000 đ
31 Main-case-nguồn-Dell 7040 SFF
2.300.000 đ
32 VGA Quadro K4000
2.600.000 đ
33 Main-case-nguồn-DVD Dell Precision T7500-1 tản
3.000.000 đ
Các sản phẩm Máy server
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 HP Z420 Workstation-E5 1603-16G-SSD120G-VGA750Ti số 420A1
 • CPU: E5 1603 - 2.8Ghz
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
7.500.000 đ
2 HP Z420 Workstation-E5 1603-16G-SSD240G-VGA750Ti số 420A3
 • CPU: E5 1603 - 2.8Ghz
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
7.900.000 đ
3 HP Z420 Workstation-E5 1603-32G-SSD120G-VGA750Ti số 420A2
 • CPU: E5 1603 - 2.8Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
8.200.000 đ
4 HP Z420 Workstation-E5 2620V2-16G-SSD120G-VGA750Ti số 420D1
 • CPU: E5 2620V2 - 2.1Ghz up to 2.6Ghz
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
8.300.000 đ
5 HP Z420 Workstation-E5 1603-32G-SSD240G-VGA750Ti số 420A4
 • CPU: E5 1603 - 2.8Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
8.600.000 đ
6 HP Z420 Workstation-E5 2620V2-16G-SSD240G-VGA750Ti số 420D3
 • CPU: E5 2620V2 - 2.1Ghz up to 2.6Ghz
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
8.700.000 đ
7 HP Z420 Workstation-E5 2620V2-32G-SSD120G-VGA750Ti số 420D2
 • CPU: E5 2620V2 - 2.1Ghz uo to 2.6Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
9.000.000 đ
8 HP Z420 Workstation-E5 2620V2-32G-SSD240G-VGA750Ti số 420D4
 • CPU: E5 2620V2 - 2.1Ghz up to 2.6Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
9.400.000 đ
9 HP Z620 Workstation-E5 2609-16G-SSD120G-VGA750Ti số 620A1
 • CPU: E5 2609 (2.4Ghz)
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
9.700.000 đ
10 HP Z620 Workstation-E5 2609-16G-SSD240G-VGA750Ti số 620A3
 • CPU: E5 2609 (2.4Ghz)
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
10.100.000 đ
11 HP Z620 Workstation-E5 2609-32G-SSD120G-VGA750Ti số 620A2
 • CPU: E5 2609 (2.4Ghz)
 • Ram: DDR3 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
10.400.000 đ
12 HP Z620 Workstation-E5 2609-32G-SSD240G-VGA750Ti số 620A4
 • CPU: E5 2609 (2.4Ghz)
 • Ram: DDR3 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
10.800.000 đ
13 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-8G-SSD240G-750ti số 440A1
 • CPU: E5 1620V3 (3.5Ghz up to 3.6Ghz)
 • Ram: DDR4 8G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750ti
11.500.000 đ
14 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD240G-VGA750ti số 440A2
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
12.200.000 đ
15 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-32G-SSD240G-VGA750ti số 440A3
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
13.600.000 đ
Các sản phẩm Tivi Nhập Khẩu
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 Màn hình HUGON 24 inch cong - full viền - full Hd

Màn hình HUGON 24 inch cong - full viền - full Hd
- Sử dụng tấm nền IPS cho góc nhìn rộng và hình ảnh sống động hơn
- Thiết kế: đẹp và sang trọng
- Giá thành chấp nhận được cho mọi giới 
- Với kích thước : 24 inch phù hợp cho game thủ và xem phim nghe nhạc
- Cổng kết nối: HDMI & VGA
- Model : Q24 HUGON 75HZ
- Hàng mới 100%. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

1.900.000 đ
2 Smart Tivi Sony 4K 65in XBR-65X750D

Sử dụng hệ điều hành Android. XBR-65X750D là một mẫu TV 4k 120Hz, X750D cung cấp một loạt các thông số kỹ thuật điều khiển siêu chuyển động, một số công nghệ chuyển động tuyệt vời và nó cũng cung cấp thêm lợi ích tuyệt vời, hỗ trợ nội dung 24p gần như hoàn hảo cho một số loại phim truyền thông trực tuyến. Về cơ bản, khả năng xử lý chuyển động của nó là chất lượng mạnh mẽ nhất.

24.500.000 đ
Các sản phẩm Máy laptop
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 Dell Latitude E5430 i3 3120M-4G-320G-14in số A1
 • CPU: Intel Core i3 3120M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
3.700.000 đ
2 Dell Latitude E5430 i3 3120M-4G-500G-14in số A3
 • CPU: Intel Core i3 3120M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
3.900.000 đ
3 Dell Latitude E5430 i3 3120M-4G-SSD120G-14in số A5
 • CPU: Intel Core i3 3120M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.100.000 đ
4 Dell Latitude E5430 i3 3120M-8G-320G-14in số A2
 • CPU: Intel Core i3 3120M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.100.000 đ
5 Dell Latitude E5430 i3 3120M-8G-500G-14in số A4
 • CPU: Intel Core i3 3120M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.300.000 đ
6 Dell Latitude E5430 i5 3320M-4G-320G-14in số B1
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.300.000 đ
7 Dell Latitude E5430 i3 3120M-4G-SSD240G-14in số A7
 • CPU: Intel Core i3 3120M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.500.000 đ
8 Dell Latitude E5430 i3 3120M-8G-SSD120G-14in số A6
 • CPU: Intel Core i3 3120M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.500.000 đ
9 Dell Latitude E5430 i5 3320M-4G-500G-14in số B3
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.500.000 đ
10 Dell Latitude E6420 i5 2520M-4G-SSD120G-14in số 6420A1
 • CPU: Intel Core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
4.500.000 đ
11 Dell Latitude E5430 i5 3320M-4G-SSD120G-14in số B5
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.700.000 đ
12 Dell Latitude E5430 i5 3320M-8G-320G-14in số B2
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.700.000 đ
13 Dell Latitude E5430 i3 3120M-8G-SSD240G-14in số A8
 • CPU: Intel Core i3 3120M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.900.000 đ
14 Dell Latitude E5430 i5 3320M-8G-500G-14in số B4
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.900.000 đ
15 Dell Latitude E6420 i5 2520M-4G-SSD240G-14in số 6420A3
 • CPU: Intel Core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
4.900.000 đ
16 Dell Latitude E6420 i5 2520M-8G-SSD120G-14in số 6420A2
 • CPU: Intel Core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
4.900.000 đ
17 Dell Latitude E5430 i5 3320M-4G-SSD240G-14in số B7
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.100.000 đ
18 Dell Latitude E5430 i5 3320M-8G-SSD120G-14in số B6
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.100.000 đ
19 Dell Latitude E5430 i7 3520M-4G-320G-14in số C1
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.100.000 đ
20 Dell Latitude E6430 i5 3320M-4G-SSD120G-14in số A1
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.100.000 đ
21 Dell Latitude E6420 i7 2620M-4G-SSD120G-14in số 6420B1
 • CPU: Intel Core i7 2620M 2.7Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
5.200.000 đ
22 Dell Latitude E5430 i7 3520M-4G-500G-14in số C3
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.300.000 đ
23 Dell Latitude E6420 i5 2520M-8G-SSD240G-14in số 6420A4
 • CPU: Intel Core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
5.300.000 đ
24 Dell Latitude E5430 i5 3320M-8G-SSD240G-14in số B8
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.500.000 đ
25 Dell Latitude E5430 i7 3520M-4G-SSD120G-14in số C5
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.500.000 đ
26 Dell Latitude E5430 i7 3520M-8G-320G-14in số C2
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.500.000 đ
27 Dell Latitude E6430 i5 3320M-4G-SSD240G-14in số A3
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.500.000 đ
28 Dell Latitude E6430 i5 3320M-8G-SSD120G-14in số A2
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.500.000 đ
29 Dell Latitude E6420 i7 2620M-4G-SSD240G-14in số 6420B3
 • CPU: Intel Core i7 2620M 2.7Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
5.600.000 đ
30 Dell Latitude E6420 i7 2620M-8G-SSD120G-14in số 6420B2
 • CPU: Intel Core i7 2620M 2.7Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
5.600.000 đ
31 Dell Latitude E6530 i5 3320M-4G-SSD120G-15in số A1
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.600.000 đ
32 Dell Latitude E5430 i7 3520M-8G-500G-14in số C4
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.700.000 đ
33 Dell Latitude E7240 i5 4200U-4G-SSD120G-12in số 7240A1
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
5.800.000 đ
34 Dell Latitude E5430 i7 3520M-4G-SSD240G-14in số C7
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.900.000 đ
35 Dell Latitude E5430 i7 3520M-8G-SSD120G-14in số C6
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.900.000 đ
36 Dell Latitude E5440 i5 4200U-4G-SSD120G-14in số 5440A1
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
5.900.000 đ
37 Dell Latitude E6430 i5 3320M-8G-SSD240G-14in số A4
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.900.000 đ
38 Dell Latitude E6430 i7 3520M-4G-SSD120G-14in số B1
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.900.000 đ
39 Dell Latitude E6440 i5 4200M-4G-SSD120G-14in số 6440A1
 • CPU: Intel Core i5 4200M 2.5Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
5.900.000 đ
40 Dell Latitude E6420 i7 2620M-8G-SSD240G-14in số 6420B4
 • CPU: Intel Core i7 2620M 2.7Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
6.000.000 đ
41 Dell Latitude E6530 i5 3320M-4G-SSD240G-15in số A3
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.000.000 đ
42 Dell Latitude E6530 i5 3320M-8G-SSD120G-15in số A2
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.000.000 đ
43 Dell Latitude E6540 i5 4200M-4G-SSD120G-15in số 6540A1
 • CPU: Intel Core i5 4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.100.000 đ
44 Dell Latitude E7240 i5 4200U-4G-SSD240G-12in số 7240A3
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.200.000 đ
45 Dell Latitude E7240 i5 4200U-8G-SSD120G-12in số 7240A2
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.200.000 đ
46 HP Elitebook 840G1 i5 4300U-4G-SSD120G-14in số 840G1A1
 • CPU: Intel Core i5-4300U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.200.000 đ
47 HP Folio 9470M i5 3427U-4G-SSD120G-14in số 9470A1
 • CPU: Intel Core I5 3427U 1.8Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.200.000 đ
48 Dell Latitude E5430 i7 3520M-8G-SSD240G-14in số C8
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.300.000 đ
49 Dell Latitude E5440 i5 4200U-4G-SSD240G-14in số 5440A3
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.300.000 đ
50 Dell Latitude E5440 i5 4200U-8G-SSD120G-14in số 5440A2
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.300.000 đ
51 Dell Latitude E6430 i7 3520M-4G-SSD240G-14in số B3
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.300.000 đ
52 Dell Latitude E6430 i7 3520M-8G-SSD120G-14in số B2
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.300.000 đ
53 Dell Latitude E6440 i5 4200M-4G-SSD240G-14in số 6440A3
 • CPU: Intel Core i5 4200M 2.5Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.300.000 đ
54 Dell Latitude E6440 i5 4200M-8G-SSD120G-14in số 6440A2
 • CPU: Intel Core i5 4200M 2.5Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.300.000 đ
55 Dell Latitude E6440 i5 4200M-8G-SSD240G-14in số 6440A4
 • CPU: Intel Core i5 4200M 2.5Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.300.000 đ
56 Dell Latitude E6530 i5 3320M-8G-SSD240G-15in số A4
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.400.000 đ
57 Dell Latitude E6530 i7 3520M-4G-SSD120G-15in số 6530B1
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.400.000 đ
58 Dell Latitude E5450 i5 5200U-4G-SSD120G-14in số 5450A1
 • CPU: Intel Core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
6.500.000 đ
59 Dell Latitude E6540 i5 4200M-4G-SSD240G-15in số 6540A3
 • CPU: Intel Core i5 4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.500.000 đ
60 Dell Latitude E6540 i5 4200M-8G-SSD120G-15in số 6540A2
 • CPU: Intel Core i5 4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.500.000 đ
61 Dell Latitude E7250 i5 5200U-4G-SSD120G-12in số 7250A1
 • CPU: Intel Core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
6.500.000 đ
62 Dell Latitude E7440 i5 4200U-4G-SSD120G-14in số 7440A1
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.500.000 đ
63 HP Elitebook Folio 9480M i5 4200U-4G-SSD120G-14in số 9480A1
 • CPU: Intel core i5-4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.500.000 đ
64 Dell Latitude E7240 i5 4200U-8G-SSD240G-12in số 7240A4
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.600.000 đ
65 HP Elitebook 840G1 i5 4300U-4G-SSD240G-14in số 840G1A3
 • CPU: Intel Core i5-4300U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.600.000 đ
66 HP Elitebook 840G1 i5 4300U-8G-SSD120G-14in số 840G1A2
 • CPU: Intel Core i5-4300U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.600.000 đ
67 HP Folio 9470M i5 3427U-4G-SSD240G-14in số 9470A3
 • CPU: Intel Core I5 3427U 1.8Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.600.000 đ
68 HP Folio 9470M i5 3427U-8G-SSD120G-14in số 9470A2
 • CPU: Intel Core I5 3427U 1.8Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.600.000 đ
69 Dell Latitude E5440 i5 4200U-8G-SSD240G-14in số 5440A4
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.700.000 đ
70 Dell Latitude E6430 i7 3520M-8G-SSD240G-14in số B4
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.700.000 đ
71 Dell Latitude E6530 i7 3520M-4G-SSD240G-15in số 6530B3
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.800.000 đ
72 Dell Latitude E6530 i7 3520M-8G-SSD120G-15in số 6530B2
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.800.000 đ
73 Dell Latitude E7240 i7 4600U-4G-SSD120G-12in số 7240B1
 • CPU: Intel Core i7 4600U 2.1Ghz/4MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.800.000 đ
74 HP Elitebook 840G2 i5 5200U-4G-SSD120G-14in số 840G2A1
 • CPU: Intel Core i5-5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
6.800.000 đ
75 Dell Latitude E5450 i5 5200U-4G-SSD240G-14in số 5450A3
 • CPU: Intel Core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
6.900.000 đ
76 Dell Latitude E5450 i5 5200U-8G-SSD120G-14in số 5450A2
 • CPU: Intel Core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
6.900.000 đ
77 Dell Latitude E6440 i7 4600M-4G-SSD120G-14in số 6440B1
 • CPU: Intel Core i7 4600M 2.9Ghz / 4MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.900.000 đ
78 Dell Latitude E6540 i5 4200M-8G-SSD240G-15in số 6540A4
 • CPU: Intel Core i5 4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.900.000 đ
79 Dell Latitude E7250 i5 5200U-4G-SSD240G-12in số 7250A3
 • CPU: Intel Core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
6.900.000 đ
80 Dell Latitude E7250 i5 5200U-8G-SSD120G-12in số 7250A2
 • CPU: Intel Core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
6.900.000 đ
81 Dell Latitude E7440 i5 4200U-4G-SSD240G-14in số 7440A3
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.900.000 đ
82 Dell Latitude E7440 i5 4200U-8G-SSD120G-14in số 7440A2
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.900.000 đ
83 HP Elitebook Folio 1040G1 i5 4200U-4G-SSD120G-14in số 1040G1A1
 • CPU: Intel core i5-4200U 1.6Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.900.000 đ
84 HP Elitebook Folio 9480M i5 4200U-4G-SSD240G-14in số 9480A3
 • CPU: Intel core i5-4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.900.000 đ
85 HP Elitebook Folio 9480M i5 4200U-8G-SSD120G-14in số 9480A2
 • CPU: Intel core i5-4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.900.000 đ
86 HP Elitebook 840G1 i5 4300U-8G-SSD240G-14in số 840G1A4
 • CPU: Intel Core i5-4300U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
7.000.000 đ
87 HP Folio 9470M i5 3427U-8G-SSD240G-14in số 9470A4
 • CPU: Intel Core I5 3427U 1.8Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.000.000 đ
88 HP Folio 9470M i7 3667U-4G-SSD120G-14in số 9470B1
 • CPU: Intel Core I7 3667U 1.8Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.000.000 đ
89 Dell Latitude E6540 i7 4600M-4G-SSD120G-15in số 6540B1
 • CPU: Intel Core i7 4600M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.100.000 đ
90 Dell Latitude E6530 i7 3520M-8G-SSD240G-15in số 6530B4
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
7.200.000 đ
91 Dell Latitude E7240 i7 4600U-4G-SSD240G-12in số 7240B3
 • CPU: Intel Core i7 4600U 2.1Ghz/4MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.200.000 đ
92 Dell Latitude E7240 i7 4600U-8G-SSD120G-12in số 7240B2
 • CPU: Intel Core i7 4600U 2.1Ghz/4MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.200.000 đ
93 HP Elitebook 840G2 i5 5200U-4G-SSD240G-14in số 840G2A3
 • CPU: Intel Core i5-5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
7.200.000 đ
94 HP Elitebook 840G2 i5 5200U-8G-SSD120G-14in số 840G2A2
 • CPU: Intel Core i5-5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
7.200.000 đ
95 Dell Latitude E5450 i5 5200U-8G-SSD240G-14in số 5450A4
 • CPU: Intel Core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
7.300.000 đ
96 Dell Latitude E6440 i7 4600M-4G-SSD240G-14in số 6440B3
 • CPU: Intel Core i7 4600M 2.9Ghz / 4MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.300.000 đ
97 Dell Latitude E6440 i7 4600M-8G-SSD120G-14in số 6440B2
 • CPU: Intel Core i7 4600M 2.9Ghz / 4MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.300.000 đ
98 Dell Latitude E7250 i5 5200U-8G-SSD240G-12in số 7250A4
 • CPU: Intel Core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
7.300.000 đ
99 Dell Latitude E7440 i5 4200U-8G-SSD240G-14in số 7440A4
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
7.300.000 đ
100 Dell Latitude E7450 i5 5200U-4G-SSD120G-14in số 7450A1
 • CPU: Intel Core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
7.300.000 đ
Các sản phẩm Máy đồ họa và dựng phim
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 HP Z420 Workstation-E5 2650-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K2000 số 420B1
 • CPU: E5 2650 2.0Ghz up to 2.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
9.700.000 đ
2 HP Z420 Workstation-E5 2650-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K4000 số 420B3
 • CPU: E5 2650 2.0Ghz up to 2.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
10.700.000 đ
3 HP Z420 Workstation-E5 2650-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K2200 số 420B2
 • CPU: E5 2650 2.0Ghz up to 2.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
10.900.000 đ
4 HP Z420 Workstation-E5 2651V2-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K2000 số 420E1
 • CPU: E5 2651V2 1.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
11.400.000 đ
5 HP Z420 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K2000 số 420C1
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
11.400.000 đ
6 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD500G-K2000 số 7500B1
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
11.500.000 đ
7 HP Z420 Workstation-E5 2650-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K4200 số 420B4
 • CPU: E5 2650 2.0Ghz up to 2.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
11.900.000 đ
8 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD1TB-K2000 số 7500B2
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
12.000.000 đ
9 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 7500B7
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
12.000.000 đ
10 HP Z420 Workstation-E5 2651V2-16G-SSD240G+HDD 1TB-VGA K4000 số 420E3
 • CPU: E5 2651V2 1.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
12.400.000 đ
11 HP Z420 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K4000 số 420C3
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
12.400.000 đ
12 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD2TB-K2000 số 7500B3
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
12.500.000 đ
13 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD500G-K4000 số 7500C1
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
12.500.000 đ
14 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 7500B8
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
12.500.000 đ
15 HP Z420 Workstation-E5 2651V2-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K2200 số 420E2
 • CPU: E5 2651V2 1.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
12.600.000 đ
16 HP Z420 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K2200 số 420C2
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
12.600.000 đ
17 Dell Precision T3610-E5 2620V2-16G-SSD120G+HDD1TB-750ti số 3610A1
 • CPU: E5 2620V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA 750Ti
12.800.000 đ
18 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD120G+HDD1TB-VGA K2000 số 440A4
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6 Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
12.800.000 đ
19 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD1TB-K4000 số 7500C2
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
13.000.000 đ
20 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 7500B9
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
13.000.000 đ
21 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 7500C7
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
13.000.000 đ
22 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD500G-K2000 số 7500B4
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
13.100.000 đ
23 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD2TB-K4000 số 7500C3
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
13.500.000 đ
24 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 7500C8
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
13.500.000 đ
25 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD1TB-K2000 số 7500B5
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
13.600.000 đ
26 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 7500B10
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
13.600.000 đ
27 HP Z420 Workstation-E5 2651V2-16G-SSD240G+HDD 1TB-VGA K4200 số 420E4
 • CPU: E5 2651V2 1.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
13.600.000 đ
28 HP Z420 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K4200 số 420C4
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
13.600.000 đ
29 HP Z620 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K2000 số 620C1
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
13.600.000 đ
30 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD120G+HDD1TB-VGA K4000 số 440A6
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6 Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
13.800.000 đ
31 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 7500C9
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
14.000.000 đ
32 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD120G+HDD1TB-VGA K2200 số 440A5
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6 Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
14.000.000 đ
33 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD2TB-K2000 số 7500B6
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
14.100.000 đ
34 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD500G-K4000 số 7500C4
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
14.100.000 đ
35 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 7500B11
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
14.100.000 đ
36 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD1TB-K4000 số 7500C5
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
14.600.000 đ
37 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 7500B12
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
14.600.000 đ
38 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 7500C10
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
14.600.000 đ
39 HP Z620 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K4000 số 620C3
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
14.600.000 đ
40 HP Z620 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K2200 số 620C2
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
14.800.000 đ
41 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD120G+HDD1TB-VGA K4200 số 440A7
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6 Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
15.000.000 đ
42 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD2TB-K4000 số 7500C6
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
15.100.000 đ
43 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 7500C11
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
15.100.000 đ
44 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-16G-SSD120G+HDD500G-VGA580 số 620B1
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
15.300.000 đ
45 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD120G+HDD500G-K2000 số 3610A7
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
15.400.000 đ
46 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 7500C12
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
15.600.000 đ
47 HP Z620 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K4200 số 620C4
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
15.800.000 đ
48 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD120G+HDD1TB-K2000 số 3610A8
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
15.900.000 đ
49 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 3610B7
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
15.900.000 đ
50 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-16G-SSD120G+HDD1TB-VGA580 số 620B4
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
15.900.000 đ
51 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-32G-SSD120G+HDD500G-VGA580 số 620B2
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
16.100.000 đ
52 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD120G+HDD2TB-K2000 số 3610A9
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
16.400.000 đ
53 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 3610B8
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
16.400.000 đ
54 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-16G-SSD120G+HDD2TB-VGA580 số 620B7
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
16.500.000 đ
55 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-32G-SSD120G+HDD1TB-VGA580 số 620B5
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
16.700.000 đ
56 HP Z440 Workstation-E5 2678V3-32G-SSD240G+HDD1TB-VGA K2000 số 440B1
 • CPU: E5 2678V3 2.5Ghz up to 3.1Ghz
 • Ram: DDR4 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
16.800.000 đ
57 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD120G+HDD1TB-K4000 số 3610A2
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
16.900.000 đ
58 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 3610B9
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
16.900.000 đ
59 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 3610B1
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
16.900.000 đ
60 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD120G+HDD500G-K2000 số 3610A10
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
17.000.000 đ
61 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-32G-SSD120G+HDD2TB-VGA580 số 620B8
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
17.300.000 đ
62 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD120G+HDD2TB-K4000 số 3610A3
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
17.400.000 đ
63 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 3610B2
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
17.400.000 đ
64 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD120G+HDD1TB-K2000 số 3610A11
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
17.500.000 đ
65 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 3610B10
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
17.500.000 đ
66 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-64G-SSD120G+HDD500G-VGA580 số 620B3
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 64G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
17.700.000 đ
67 HP Z440 Workstation-E5 2678V3-32G-SSD240G+HDD1TB-VGA K4000 số 440B3
 • CPU: E5 2678V3 2.5Ghz up to 3.1Ghz
 • Ram: DDR4 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
17.800.000 đ
68 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 3610B3
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
17.900.000 đ
69 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD500G-K2000 số 3610C4
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
17.900.000 đ
70 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD120G+HDD2TB-K2000 số 3610A12
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.000.000 đ
71 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD120G+HDD500G-K4000 số 3610A4
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
18.000.000 đ
72 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 3610B11
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.000.000 đ
73 HP Z440 Workstation-E5 2678V3-32G-SSD240G+HDD1TB-VGA K2200 số 440B2
 • CPU: E5 2678V3 2.5Ghz up to 3.1Ghz
 • Ram: DDR4 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
18.000.000 đ
74 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-64G-SSD120G+HDD1TB-VGA580 số 620B6
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 64G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
18.300.000 đ
75 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD1TB-K2000 số 3610C5
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.400.000 đ
76 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 3610D4
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.400.000 đ
77 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD120G+HDD1TB-K4000 số 3610A5
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
18.500.000 đ
78 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 3610B12
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.500.000 đ
79 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 3610B4
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
18.500.000 đ
80 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD2TB-K2000 số 3610C6
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.900.000 đ
81 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD500G-K4000 số 3610C1
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
18.900.000 đ
82 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 3610D5
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.900.000 đ
83 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-64G-SSD120G+HDD2TB-VGA580 số 620B9
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 64G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
18.900.000 đ
84 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD120G+HDD2TB-K4000 số 3610A6
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.000.000 đ
85 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 3610B5
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.000.000 đ
86 HP Z440 Workstation-E5 2678V3-32G-SSD240G+HDD1TB-VGA K4200 số 440B4
 • CPU: E5 2678V3 2.5Ghz up to 3.1Ghz
 • Ram: DDR4 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
19.000.000 đ
87 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD1TB-K4000 số 3610C2
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.400.000 đ
88 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 3610D6
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
19.400.000 đ
89 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 3610D1
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.400.000 đ
90 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 3610B6
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.500.000 đ
91 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD500G-K2000 số 3610C10
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
19.500.000 đ
92 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD2TB-K4000 số 3610C3
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.900.000 đ
93 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 3610D2
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.900.000 đ
94 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD1TB-K2000 số 3610C11
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
20.000.000 đ
95 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 3610D10
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
20.000.000 đ
96 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 3610D3
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
20.400.000 đ
97 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD2TB-K2000 số 3610C12
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
20.500.000 đ
98 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD500G-K4000 số 3610C7
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
20.500.000 đ
99 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 3610D11
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
20.500.000 đ
100 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD1TB-K4000 số 3610C8
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
21.000.000 đ
Các sản phẩm Máy bộ để bàn
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 HP Compaq 6200 SFF G470-4G-250G số 6200G1
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
1.600.000 đ
2 HP Compaq 6200 SFF G470-4G-500G số 6200G3
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
1.800.000 đ
3 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-250G số G1
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.800.000 đ
4 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-4G-250G số 390G1
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
1.900.000 đ
5 HP Compaq 6200 MT G470-4G-250G số 6200H1
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
1.900.000 đ
6 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610-4G-250G số 6300G1
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
1.900.000 đ
7 Dell Optiplex 3010/7010/9010SFF G1610-4G-250G số 3010G1
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.000.000 đ
8 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 SFF G1820-4G-250G số G1
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.000.000 đ
9 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100-4G-250G số 6200A1
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.000.000 đ
10 HP Compaq 6200 SFF G470-4G-SSD120G số 6200G7
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.000.000 đ
11 HP Compaq 6200 SFF G470-8G-250G số 6200G2
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.000.000 đ
12 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-500G số G3
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.000.000 đ
13 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-4G-500G số 390G3
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.100.000 đ
14 HP Compaq 6200 MT G470-4G-500G số 6200H3
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.100.000 đ
15 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610-4G-500G số 6300G3
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.100.000 đ
16 HP Prodesk 600G1 MT G1820-4G-250G số H1
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
17 Dell Optiplex 3010/7010/9010SFF G1610-4G-500G số 3010G3
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
18 Dell Optiplex 390/790/990 MT G470-4G-250G số 390H1
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.200.000 đ
19 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 SFF G1820-4G-500G số G3
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
20 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100-4G-500G số 6200A4
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.200.000 đ
21 HP Compaq 6200 SFF G470-8G-500G số 6200G4
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.200.000 đ
22 HP Compaq Pro 6300 MT G1610-4G-250G số 6300H1
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.200.000 đ
23 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-SSD120G số G7
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
24 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-8G-250G số G2
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
25 Dell Optiplex 3010/7010/9010MT G1610-4G-250G số 3010H1
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6GHz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
26 Dell Optiplex 3020/7020/9020 MT G1820-4G-250G số H1
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
27 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-4G-SSD120G số 390G7
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.300.000 đ
28 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-8G-250G số 390G2
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.300.000 đ
29 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100-4G-250G số 390A1
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.300.000 đ
30 HP Compaq 6200 MT G470-4G-SSD120G số 6200H7
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.300.000 đ
31 HP Compaq 6200 MT G470-8G-250G số 6200H2
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.300.000 đ
32 HP Compaq 6200 Pro MT i3 2100-4G-250G số 6200D1
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1GHz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.300.000 đ
33 HP Compaq 6200 Pro SFF i5 2400-4G-250G số 6200B1
 • CPU: Intel core i5 2400 3.1Ghz/ 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.300.000 đ
34 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610-4G-SSD120G số 6300G7
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.300.000 đ
35 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610-8G-250G số 6300G2
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.300.000 đ
36 HP Compaq Pro 6300 SFF i3 3220-4G-250G số 6300A1
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz / 3 MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.300.000 đ
37 HP Prodesk 600G1 MT G1820-4G-500G số H3
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
38 Dell Optiplex 3010/7010/9010SFF G1610-4G-SSD120G số 3010G7
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
39 Dell Optiplex 3010/7010/9010SFF G1610-8G-250G số 3010G2
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
40 Dell Optiplex 390/790/990 MT G470-4G-500G số 390H3
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.400.000 đ
41 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 SFF G1820-4G-SSD120G số G7
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
42 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 SFF G1820-8G-250G số G2
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
43 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100-4G-SSD120G số 6200A10
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.400.000 đ
44 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100-8G-250G số 6200A2
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.400.000 đ
45 HP Compaq 6200 SFF G470-4G-1TB số 6200G5
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 1 TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.400.000 đ
46 HP Compaq 6200 SFF G470-4G-SSD240G số 6200G9
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.400.000 đ
47 HP Compaq 6200 SFF G470-8G-SSD120G số 6200G8
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.400.000 đ
48 HP Compaq Pro 6300 MT G1610-4G-500G số 6300H3
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.400.000 đ
49 HP Elitedesk 705G1 SFF AMD A8-7600B-4G-250G số 705A1
 • CPU: AMD A8-7600B 3.1Ghz / 4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
50 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-8G-500G số G4
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
51 Dell Optiplex 3010/7010/9010MT G1610-4G-500G số 3010H3
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6GHz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
52 Dell Optiplex 3010/7010/9010SFF i3 3220-4G-250G số 3010A1
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
53 Dell Optiplex 3020/7020/9020 MT G1820-4G-500G số H3
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
54 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-8G-500G số 390G4
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.500.000 đ
55 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100-4G-500G số 390A4
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.500.000 đ
56 HP Compaq 6200 MT G470-8G-500G số 6200H4
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.500.000 đ
57 HP Compaq 6200 Pro MT i3 2100-4G-500G số 6200D4
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1GHz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.500.000 đ
58 HP Compaq 6200 Pro SFF i5 2400-4G-500G số 6200B4
 • CPU: Intel core i5 2400 3.1Ghz/ 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.500.000 đ
59 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610-8G-500G số 6300G4
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.500.000 đ
60 HP Compaq Pro 6300 SFF i3 3220-4G-500G số 6300A4
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz / 3 MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.500.000 đ
61 HP Prodesk 600G1 MT G1820-4G-SSD120G số H7
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
62 HP Prodesk 600G1 MT G1820-8G-250G số H2
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
63 Dell Optiplex 3010/7010/9010SFF G1610-8G-500G số 3010G4
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
64 Dell Optiplex 390/790/990 MT G470-4G-SSD120G số 390H7
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.600.000 đ
65 Dell Optiplex 390/790/990 MT G470-8G-250G số 390H2
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.600.000 đ
66 Dell Optiplex 390/790/990 MT i3 2100-4G-250G số 390D1
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.600.000 đ
67 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i5 2400-4G-250G số 390B1
 • CPU: Intel core i5 2400 3.1GHz / 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.600.000 đ
68 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 SFF G1820-8G-500G số G4
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
69 HP Compaq 6200 Pro MT i5 2400-4G-250G số 6200E1
 • CPU: Intel core i5 2400 3.1Ghz/ 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.600.000 đ
70 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100-8G-500G số 6200A5
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.600.000 đ
71 HP Compaq Pro 6300 MT G1610-4G-SSD120G số 6300H7
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.600.000 đ
72 HP Compaq Pro 6300 MT G1610-8G-250G số 6300H2
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.600.000 đ
73 HP Compaq Pro 6300 MT i3 3220-4G-250G số 6300D1
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.600.000 đ
74 HP Elitedesk 705G1 SFF AMD A8-7600B-4G-500G số 705A3
 • CPU: AMD A8-7600B 3.1Ghz / 4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
75 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-1TB số G5
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 1 TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
76 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-SSD240G số G9
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
77 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-8G-SSD120G số G8
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
78 Dell Optiplex 3010/7010/9010MT G1610-4G-SSD120G số 3010H7
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6GHz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.700.000 đ
79 Dell Optiplex 3010/7010/9010MT G1610-8G-250G số 3010H2
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6GHz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.700.000 đ
80 Dell Optiplex 3010/7010/9010SFF i3 3220-4G-500G số 3010A4
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.700.000 đ
81 Dell Optiplex 3020/7020/9020 MT G1820-4G-SSD120G số H7
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.700.000 đ
82 Dell Optiplex 3020/7020/9020 MT G1820-8G-250G số H2
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.700.000 đ
83 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-4G-1TB số 390G5
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 1 TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
84 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-4G-SSD240G số 390G9
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
85 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-8G-SSD120G số 390G8
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
86 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100-4G-SSD120G số 390A10
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
87 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100-8G-250G số 390A2
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
88 HP Compaq 6200 MT G470-4G-1TB số 6200H5
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 1 TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
89 HP Compaq 6200 MT G470-4G-SSD120G số 6200H8
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
90 HP Compaq 6200 MT G470-4G-SSD240G số 6200H9
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
91 HP Compaq 6200 Pro MT i3 2100-4G-SSD120G số 6200D10
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1GHz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
92 HP Compaq 6200 Pro MT i3 2100-8G-250G số 6200D2
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1GHz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
93 HP Compaq 6200 Pro SFF i5 2400-4G-SSD120G số 6200B10
 • CPU: Intel core i5 2400 3.1Ghz/ 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
94 HP Compaq 6200 Pro SFF i5 2400-8G-250G số 6200B2
 • CPU: Intel core i5 2400 3.1Ghz/ 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
95 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610-4G-1TB số 6300G5
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 1 TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.700.000 đ
96 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610-4G-SSD240G số 6300G9
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.700.000 đ
97 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610-8G-SSD120G số 6300G8
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.700.000 đ
98 HP Compaq Pro 6300 SFF i3 3220-4G-SSD120G số 6300A10
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz / 3 MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.700.000 đ
99 HP Compaq Pro 6300 SFF i3 3220-8G-250G số 6300A2
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz / 3 MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.700.000 đ
100 HP Compaq Pro 6300 SFF i5 3470s-4G-250G số 6300B1
 • CPU: Intel core i5 3470s 2.9Ghz / 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.700.000 đ
Các sản phẩm Màn hình vi tính
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 Màn hình LCD Dell 190S 19in
1.200.000 đ
2 Màn hình LCD Acer B206HQL - 19.5in
1.300.000 đ
3 Màn hình Viewsonic VA1903-H - 18.5in
1.600.000 đ
4 Màn hình LCD 24in
1.700.000 đ
5 Màn hình LCD Dell E2214 - 22in
1.800.000 đ
6 Màn hình LCD Dell E2416 - 24in
2.400.000 đ
7 Màn hình LCD đồ họa HPZR2440W 24in
2.400.000 đ
8 Màn hình LG IPS Led 27EA33 27in
2.600.000 đ
9 Màn hình LCD Dell UltraSharp U2412 - 24in
2.800.000 đ
Các sản phẩm Máy tính chơi game
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-8G-SSD240G-750ti số 440A1
 • CPU: E5 1620V3 (3.5Ghz up to 3.6Ghz)
 • Ram: DDR4 8G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750ti
11.500.000 đ
2 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD240G-VGA750ti số 440A2
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
12.200.000 đ
3 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-32G-SSD240G-VGA750ti số 440A3
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
13.600.000 đ
4 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-16G-SSD120G+HDD500G-VGA580 số 620B1
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
15.300.000 đ
5 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-16G-SSD120G+HDD1TB-VGA580 số 620B4
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
15.900.000 đ
6 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-32G-SSD120G+HDD500G-VGA580 số 620B2
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
16.100.000 đ
7 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-16G-SSD120G+HDD2TB-VGA580 số 620B7
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
16.500.000 đ
8 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-32G-SSD120G+HDD1TB-VGA580 số 620B5
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
16.700.000 đ
9 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-32G-SSD120G+HDD2TB-VGA580 số 620B8
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
17.300.000 đ
10 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-64G-SSD120G+HDD500G-VGA580 số 620B3
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 64G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
17.700.000 đ
11 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-64G-SSD120G+HDD1TB-VGA580 số 620B6
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 64G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
18.300.000 đ
12 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-64G-SSD120G+HDD2TB-VGA580 số 620B9
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 64G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
18.900.000 đ
z