Uy tín chất lượng chăm sóc khách hàng lên hàng đầu

Bảng báo giá

Chọn theo từng danh mục sản phẩm để xem giá hoặc bạn gõ từ khóa sản phẩm vào ô bên dưới


Các sản phẩm Máy bộ All In One
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-4G-160G-19in số 552A1
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 160 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.800.000 đ
2 All in one Fujitsu K552D i5 2510M-4G-250G-19in số 552B1
 • CPU: core i5 2510
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.800.000 đ
3 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-4G-250G-19in số 552A2
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.900.000 đ
4 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-4G-500G-19in số 552A3
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.100.000 đ
5 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-4G-SSD120G-19in số 552A4
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.200.000 đ
6 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-8G-160G-19in số 552A6
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 160 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.200.000 đ
7 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-8G-250G-19in số 552A7
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.300.000 đ
8 All in one Nec VN770/W i5 430M-4G-250G-20in số 770A1
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.300.000 đ
9 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-8G-500G-19in số 552A8
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.500.000 đ
10 All in one Nec VN770/W i5 430M-4G-500G-20in số 770A4
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.500.000 đ
11 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-4G-SSD240G-19in số 552A5
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.600.000 đ
12 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-8G-SSD120G-19in số 552A9
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.600.000 đ
13 All in one Nec VN770/W i5 430M-4G-SSD120G-20in số 770A7
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.700.000 đ
14 All in one Nec VN770/W i5 430M-8G-250G-20in số 770A2
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.700.000 đ
15 All in one Nec VN770/W i5 430M-8G-500G-20in số 770A5
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
3.900.000 đ
16 All in one Fujitsu K552D i3 2330M-8G-SSD240G-19in số 552A10
 • CPU: core i3 2330M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.000.000 đ
17 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-4G-250G-21.5in số Q09A1
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.000.000 đ
18 All in one Nec VN770/W i5 430M-4G-SSD240G-20in số 770A10
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.100.000 đ
19 All in one Nec VN770/W i5 430M-8G-SSD120G-20in số 770A8
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.100.000 đ
20 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-4G-500G-21.5in số Q09A4
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.200.000 đ
21 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-4G-250G-23in số 700A1
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.400.000 đ
22 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-4G-SSD120G-21.5in số Q09A7
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.400.000 đ
23 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-8G-250G-21.5in số Q09A2
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.400.000 đ
24 All in one Nec VN770/W i5 430M-16G-250G-20in số 770A3
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.500.000 đ
25 All in one Nec VN770/W i5 430M-8G-SSD240G-20in số 770A11
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.500.000 đ
26 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-4G-500G-23in số 700A4
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.600.000 đ
27 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-8G-500G-21.5in số Q09A5
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.600.000 đ
28 All in one Nec VN770/W i5 430M-16G-500G-20in số 770A6
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.700.000 đ
29 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-4G-SSD120G-23in số 700A7
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.800.000 đ
30 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-8G-250G-23in số 700A2
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.800.000 đ
31 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-4G-SSD240G-21.5in số Q09A10
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.800.000 đ
32 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-8G-SSD120G-21.5in số Q09A8
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.800.000 đ
33 All in one Nec VN770/W i5 430M-16G-SSD120G-20in số 770A9
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
4.900.000 đ
34 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-8G-500G-23in số 700A5
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.000.000 đ
35 All in one HP Pro 6300 i3 3220-4G-SSD120G-21.5in số A1
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.000.000 đ
36 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-4G-SSD240G-23in số 700A10
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.200.000 đ
37 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-8G-SSD120G-23in số 700A8
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.200.000 đ
38 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-16G-250G-21.5in số Q09A3
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.200.000 đ
39 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-8G-SSD240G-21.5in số Q09A11
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.200.000 đ
40 All in one Nec VN770/W i5 430M-16G-SSD240G-20in số 770A12
 • CPU: core i5 430M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.300.000 đ
41 All in one HP Pro 6300 i3 3220-4G-SSD240G-21.5in số A4
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.400.000 đ
42 All in one HP Pro 6300 i3 3220-8G-SSD120G-21.5in số A2
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.400.000 đ
43 All in one HP Pro 6300 i5 3470s-4G-SSD120G-21.5in số B1
 • CPU: Intel core i5 3470s 2.9Ghz/6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.400.000 đ
44 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-16G-500G-21.5in số Q09A6
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.400.000 đ
45 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-16G-250G-23in số 700A3
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.600.000 đ
46 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-8G-SSD240G-23in số 700A11
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.600.000 đ
47 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-16G-SSD120G-21.5in số Q09A9
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.600.000 đ
48 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-16G-500G-23in số 700A6
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.800.000 đ
49 All in one HP Pro 6300 i3 3220-8G-SSD240G-21.5in số A5
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.800.000 đ
50 All in one HP Pro 6300 i5 3470s-4G-SSD240G-21.5in số B4
 • CPU: Intel core i5 3470s 2.9Ghz/6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.800.000 đ
51 All in one HP Pro 6300 i5 3470s-8G-SSD120G-21.5in số B2
 • CPU: Intel core i5 3470s 2.9Ghz/6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
5.800.000 đ
52 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-16G-SSD120G-23in số 700A9
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.000.000 đ
53 All in one Toshiba PQQ09N i5 2410M-16G-SSD240G-21.5in số Q09A12
 • CPU: core i5 2410M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.000.000 đ
54 All in one HP Pro 6300 i3 3220-16G-SSD120G-21.5in số A3
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.200.000 đ
55 All in one HP Pro 6300 i5 3470s-8G-SSD240G-21.5in số B5
 • CPU: Intel core i5 3470s 2.9Ghz/6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.200.000 đ
56 All in one Fujitsu Esprimo FH700 cảm ứng i5 450M-16G-SSD240G-23in số 700A12
 • CPU: core i5-450M
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.400.000 đ
57 All in one HP Pro 6300 i3 3220-16G-SSD240G-21.5in số A6
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.600.000 đ
58 All in one HP Pro 6300 i5 3470s-16G-SSD120G-21.5in số B3
 • CPU: Intel core i5 3470s 2.9Ghz/6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.600.000 đ
59 All in one HP Pro 6300 i7 3770s-4G-SSD120G-21.5in số C1
 • CPU: Intel core i7 3770s 3.1Ghz/8MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.600.000 đ
60 All in one Dell Optiplex 9020 i3 4130 4G SSD120G 23inch A1
 • CPU: Intel core i3 4130 3.4Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.700.000 đ
61 All in one HP Pro 6300 i5 3470s-16G-SSD240G-21.5in số B6
 • CPU: Intel core i5 3470s 2.9Ghz/6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.000.000 đ
62 All in one HP Pro 6300 i7 3770s-4G-SSD240G-21.5in số C4
 • CPU: Intel core i7 3770s 3.1Ghz/8MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.000.000 đ
63 All in one HP Pro 6300 i7 3770s-8G-SSD120G-21.5in số C2
 • CPU: Intel core i7 3770s 3.1Ghz/8MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.000.000 đ
64 All in one Dell Optiplex 9020 i3 4130 4G SSD240G 23inch A3
 • CPU: Intel core i3 4130 3.4Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.100.000 đ
65 All in one Dell Optiplex 9020 i3 4130 8G SSD120G 23inch A2
 • CPU: Intel core i3 4130 3.4Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.100.000 đ
66 All in one Dell Optiplex 9020 i5 4570s 4G SSD120G 23inch B1
 • CPU: Intel core i5 4570s 2.9Ghz/6MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.300.000 đ
67 All in one HP Pro 6300 i7 3770s-8G-SSD240G-21.5in số C5
 • CPU: Intel core i7 3770s 3.1Ghz/8MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.400.000 đ
68 All in one Dell Optiplex 9020 i3 4130 8G SSD240G 23inch A4
 • CPU: Intel core i3 4130 3.4Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.500.000 đ
69 All in one Dell Optiplex 9020 i5 4570s 4G SSD240G 23inch B3
 • CPU: Intel core i5 4570s 2.9Ghz/6MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.700.000 đ
70 All in one Dell Optiplex 9020 i5 4570s 8G SSD120G 23inch B2
 • CPU: Intel core i5 4570s 2.9Ghz/6MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
7.700.000 đ
71 All in one HP Pro 6300 i7 3770s-16G-SSD120G-21.5in số C3
 • CPU: Intel core i7 3770s 3.1Ghz/8MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.800.000 đ
72 All in one Dell Optiplex 9020 i5 4570s 8G SSD240G 23inch B4
 • CPU: Intel core i5 4570s 2.9Ghz/6MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
8.100.000 đ
73 All in one HP Pro 6300 i7 3770s-16G-SSD240G-21.5in số C6
 • CPU: Intel core i7 3770s 3.1Ghz/8MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
8.200.000 đ
74 All in one Dell Optiplex 9020 i7 4770s 4G SSD120G 23inch C1
 • CPU: Intel core i7 4770s 3.1Ghz/8MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
8.800.000 đ
75 All in one Dell Optiplex 7440 i3 6100 4G SSD120G 24inch A1
 • CPU: Intel core i3 6100 3.7Ghz/3MB - socket 1151
 • Ram: DDR4 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 530
9.100.000 đ
76 All in one Dell Optiplex 9020 i7 4770s 4G SSD240G 23inch C3
 • CPU: Intel core i7 4770s 3.1Ghz/8MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
9.200.000 đ
77 All in one Dell Optiplex 9020 i7 4770s 8G SSD120G 23inch C2
 • CPU: Intel core i7 4770s 3.1Ghz/8MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
9.200.000 đ
78 All in one Dell Optiplex 7440 i3 6100 4G SSD240G 24inch A3
 • CPU: Intel core i3 6100 3.7Ghz/3MB - socket 1151
 • Ram: DDR4 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 530
9.500.000 đ
79 All in one Dell Optiplex 7440 i3 6100 8G SSD120G 24inch A2
 • CPU: Intel core i3 6100 3.7Ghz/3MB - socket 1151
 • Ram: DDR4 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 530
9.500.000 đ
80 All in one Dell Optiplex 9020 i7 4770s 8G SSD240G 23inch C4
 • CPU: Intel core i7 4770s 3.1Ghz/8MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
9.600.000 đ
81 All in one Dell Optiplex 7440 i5 6500T 4G SSD120G 24inch B1
 • CPU: Intel core i5 6500T 2.5Ghz/6MB - socket 1151
 • Ram: DDR4 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 530
9.700.000 đ
82 All in one Dell Optiplex 7440 i3 6100 8G SSD240G 24inch A4
 • CPU: Intel core i3 6100 3.7Ghz/3MB - socket 1151
 • Ram: DDR4 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 530
9.900.000 đ
83 All in one Dell Optiplex 7440 i5 6500T 4G SSD240G 24inch B3
 • CPU: Intel core i5 6500T 2.5Ghz/6MB - socket 1151
 • Ram: DDR4 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 530
10.100.000 đ
84 All in one Dell Optiplex 7440 i5 6500T 8G SSD120G 24inch B2
 • CPU: Intel core i5 6500T 2.5Ghz/6MB - socket 1151
 • Ram: DDR4 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 530
10.100.000 đ
85 All in one Dell Optiplex 7440 i5 6500T 8G SSD240G 24inch B4
 • CPU: Intel core i5 6500T 2.5Ghz/6MB - socket 1151
 • Ram: DDR4 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 530
10.500.000 đ
86 All in one Dell Optiplex 7440 i7 6700 4G SSD120G 24inch C1
 • CPU: Intel core i7 6700 3.4Ghz/8MB - socket 1151
 • Ram: DDR4 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 530
12.200.000 đ
87 All in one Dell Optiplex 7440 i7 6700 4G SSD240G 24inch C3
 • CPU: Intel core i7 6700 3.4Ghz/8MB - socket 1151
 • Ram: DDR4 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 530
12.600.000 đ
88 All in one Dell Optiplex 7440 i7 6700 8G SSD120G 24inch C2
 • CPU: Intel core i7 6700 3.4Ghz/8MB - socket 1151
 • Ram: DDR4 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 530
12.600.000 đ
89 All in one Dell Optiplex 7440 i7 6700 8G SSD240G 24inch C4
 • CPU: Intel core i7 6700 3.4Ghz/8MB - socket 1151
 • Ram: DDR4 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 530
13.000.000 đ
Các sản phẩm Linh kiện vi tính
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 Chuột Logitech B100
70.000 đ
2 Phím HP
120.000 đ
3 Phím Dell
130.000 đ
4 Nguồn máy bộ Dell - HP 450W
150.000 đ
5 Ram PC DDR3 - 2GB
200.000 đ
6 Sạc laptop hp
200.000 đ
7 Webcam
200.000 đ
8 Sạc laptop dell
250.000 đ
9 Ram laptop DDR3 - 4GB
400.000 đ
10 Ram PC DDR3 - 4GB
400.000 đ
11 Ram laptop DDR3 - 4GB PC3L
450.000 đ
12 Ổ cứng SSD VSP Tech 120GB

- Dung lượng: 120GB

- Kích thước: 2.5"

- Kết nối: SATA 3

- Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 545 MB/s

550.000 đ
13 Ram PC DDR3 - 8GB
850.000 đ
14 Ổ cứng SSD Western Green 240GB

- Dung lượng: 240GB

- Kích thước: 2.5"

- Kết nối: SATA 3

- Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 545 MB/s

900.000 đ
15 VGA Quadro K600
900.000 đ
16 Ram laptop DDR3 - 8GB PC3L
950.000 đ
17 Main-case-nguồn-HP 8200-6200 SFF
1.000.000 đ
18 Main-case-nguồn-HP 600/800G1 SFF
1.100.000 đ
19 VGA Quadro 2000
1.100.000 đ
20 Main-case-nguồn-Dell 9020-3020-7020 SFF
1.200.000 đ
21 Main-case-nguồn-HP 8200-6200 MT
1.300.000 đ
22 Main-case-nguồn-HP 8300-6300 SFF
1.300.000 đ
23 Main-case-nguồn-Dell 3010-7010-9010 SFF
1.400.000 đ
24 Main-case-nguồn-HP 800G1 MT
1.400.000 đ
25 Main-case-nguồn-Dell 3020-7020-9020 MT
1.500.000 đ
26 Main-case-nguồn-HP 8300-6300 MT
1.600.000 đ
27 Main-case-nguồn-Dell 3010-7010-9010 MT
1.700.000 đ
28 VGA Quadro K2000
1.900.000 đ
29 Main-case-nguồn-Dell 3040 SFF
2.000.000 đ
30 VGA Quadro 4000
2.200.000 đ
31 Main-case-nguồn-Dell 7040 SFF
2.300.000 đ
32 VGA Quadro K4000
2.600.000 đ
33 Main-case-nguồn-DVD Dell Precision T7500-1 tản
3.000.000 đ
Các sản phẩm Máy server
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 HP Z420 Workstation-E5 1603-16G-SSD120G-VGA750Ti số 420A1
 • CPU: E5 1603 - 2.8Ghz
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
7.500.000 đ
2 HP Z420 Workstation-E5 1603-16G-SSD240G-VGA750Ti số 420A3
 • CPU: E5 1603 - 2.8Ghz
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
7.900.000 đ
3 HP Z420 Workstation-E5 1603-32G-SSD120G-VGA750Ti số 420A2
 • CPU: E5 1603 - 2.8Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
8.200.000 đ
4 HP Z420 Workstation-E5 2620V2-16G-SSD120G-VGA750Ti số 420D1
 • CPU: E5 2620V2 - 2.1Ghz up to 2.6Ghz
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
8.300.000 đ
5 HP Z420 Workstation-E5 1603-32G-SSD240G-VGA750Ti số 420A4
 • CPU: E5 1603 - 2.8Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
8.600.000 đ
6 HP Z420 Workstation-E5 2620V2-16G-SSD240G-VGA750Ti số 420D3
 • CPU: E5 2620V2 - 2.1Ghz up to 2.6Ghz
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
8.700.000 đ
7 HP Z420 Workstation-E5 2620V2-32G-SSD120G-VGA750Ti số 420D2
 • CPU: E5 2620V2 - 2.1Ghz uo to 2.6Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
9.000.000 đ
8 HP Z420 Workstation-E5 2620V2-32G-SSD240G-VGA750Ti số 420D4
 • CPU: E5 2620V2 - 2.1Ghz up to 2.6Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
9.400.000 đ
9 HP Z620 Workstation-E5 2609-16G-SSD120G-VGA750Ti số 620A1
 • CPU: E5 2609 (2.4Ghz)
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
9.700.000 đ
10 HP Z620 Workstation-E5 2609-16G-SSD240G-VGA750Ti số 620A3
 • CPU: E5 2609 (2.4Ghz)
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
10.100.000 đ
11 HP Z620 Workstation-E5 2609-32G-SSD120G-VGA750Ti số 620A2
 • CPU: E5 2609 (2.4Ghz)
 • Ram: DDR3 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
10.400.000 đ
12 HP Z620 Workstation-E5 2609-32G-SSD240G-VGA750Ti số 620A4
 • CPU: E5 2609 (2.4Ghz)
 • Ram: DDR3 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
10.800.000 đ
13 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-8G-SSD240G-750ti số 440A1
 • CPU: E5 1620V3 (3.5Ghz up to 3.6Ghz)
 • Ram: DDR4 8G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750ti
11.500.000 đ
14 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD240G-VGA750ti số 440A2
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
12.200.000 đ
15 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-32G-SSD240G-VGA750ti số 440A3
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
13.600.000 đ
16 Dell Workstation T5810-E5 1650V3-16G-SSD240G+HDD1TB-VGA750 số A1
 • CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (3.5Ghz up to 3.8Ghz) (6 lõi / 12 luồng)
 • Ram: DDR4 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA 750
16.300.000 đ
17 Dell Workstation T5810-E5 1650V3-32G-SSD240G+HDD1TB-VGA750 số A2
 • CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (3.5Ghz up to 3.8Ghz) (6 lõi / 12 luồng)
 • Ram: DDR4 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA 750
17.600.000 đ
18 Dell Workstation T5810-E5 1650V3-16G-SSD240G+HDD1TB-K2200 số A3
 • CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (3.5Ghz up to 3.8Ghz) (6 lõi / 12 luồng)
 • Ram: DDR4 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200 4GB DDR5
17.800.000 đ
19 Dell Workstation T5810-E5 1650V3-16G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số A7
 • CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (3.5Ghz up to 3.8Ghz) (6 lõi / 12 luồng)
 • Ram: DDR4 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000 3GB DDR5
18.400.000 đ
20 Dell Workstation T5810-E5 1650V3-16G-SSD240G+HDD1TB-M2000 số A5
 • CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (3.5Ghz up to 3.8Ghz) (6 lõi / 12 luồng)
 • Ram: DDR4 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro M2000 4GB DDR5
18.600.000 đ
21 Dell Workstation T5810-E5 1650V3-32G-SSD240G+HDD1TB-K2200 số A4
 • CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (3.5Ghz up to 3.8Ghz) (6 lõi / 12 luồng)
 • Ram: DDR4 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200 4GB DDR5
19.100.000 đ
22 Dell Workstation T5810-E5 1650V3-32G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số A8
 • CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (3.5Ghz up to 3.8Ghz) (6 lõi / 12 luồng)
 • Ram: DDR4 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000 3GB DDR5
19.700.000 đ
23 Dell Workstation T5810-E5 1650V3-32G-SSD240G+HDD1TB-M2000 số A6
 • CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (3.5Ghz up to 3.8Ghz) (6 lõi / 12 luồng)
 • Ram: DDR4 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro M2000 4GB DDR5
19.900.000 đ
Các sản phẩm Tivi Nhập Khẩu
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 Smart Tivi Sony 4K 65in XBR-65X750D

Sử dụng hệ điều hành Android. XBR-65X750D là một mẫu TV 4k 120Hz, X750D cung cấp một loạt các thông số kỹ thuật điều khiển siêu chuyển động, một số công nghệ chuyển động tuyệt vời và nó cũng cung cấp thêm lợi ích tuyệt vời, hỗ trợ nội dung 24p gần như hoàn hảo cho một số loại phim truyền thông trực tuyến. Về cơ bản, khả năng xử lý chuyển động của nó là chất lượng mạnh mẽ nhất.

24.500.000 đ
Các sản phẩm Máy laptop
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 Dell Latitude E5430 i3 3120M-4G-320G-14in số A1
 • CPU: Intel Core i3 3120M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
3.700.000 đ
2 Dell Latitude E5430 i3 3120M-4G-500G-14in số A3
 • CPU: Intel Core i3 3120M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
3.900.000 đ
3 Dell Latitude E5420/E6420 i5 2520M 4G HDD250G 14 inch A1
 • CPU: Intel Core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
4.100.000 đ
4 Dell Latitude E5430 i3 3120M-4G-SSD120G-14in số A5
 • CPU: Intel Core i3 3120M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.100.000 đ
5 Dell Latitude E5430 i3 3120M-8G-320G-14in số A2
 • CPU: Intel Core i3 3120M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.100.000 đ
6 Dell Latitude E5420/E6420 i5 2520M 4G HDD500G 14 inch A3
 • CPU: Intel Core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
4.300.000 đ
7 Dell Latitude E5430 i3 3120M-8G-500G-14in số A4
 • CPU: Intel Core i3 3120M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.300.000 đ
8 Dell Latitude E5430 i5 3320M-4G-320G-14in số B1
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.300.000 đ
9 Dell Latitude E5440 i3 4030U-4G-320G-14in số A1
 • CPU: Intel Core i3 4030U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: HDD 320G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
4.300.000 đ
10 Dell Latitude E5420/E6420 i5 2520M 4G SSD120G 14 inch A5
 • CPU: Intel Core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
4.500.000 đ
11 Dell Latitude E5420/E6420 i5 2520M 8G HDD250G 14 inch A2
 • CPU: Intel Core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
4.500.000 đ
12 Dell Latitude E5430 i3 3120M-4G-SSD240G-14in số A7
 • CPU: Intel Core i3 3120M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.500.000 đ
13 Dell Latitude E5430 i3 3120M-8G-SSD120G-14in số A6
 • CPU: Intel Core i3 3120M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.500.000 đ
14 Dell Latitude E5430 i5 3320M-4G-500G-14in số B3
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.500.000 đ
15 Dell Latitude E5440 i3 4030U-4G-500G-14in số A3
 • CPU: Intel Core i3 4030U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
4.500.000 đ
16 Dell Latitude E5420/E6420 i5 2520M 8G HDD500G 14 inch A4
 • CPU: Intel Core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
4.700.000 đ
17 Dell Latitude E5430 i5 3320M-4G-SSD120G-14in số B5
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.700.000 đ
18 Dell Latitude E5430 i5 3320M-8G-320G-14in số B2
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.700.000 đ
19 Dell Latitude E5440 i3 4030U-4G-SSD120G-14in số A5
 • CPU: Intel Core i3 4030U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
4.700.000 đ
20 Dell Latitude E5440 i3 4030U-8G-320G-14in số A2
 • CPU: Intel Core i3 4030U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: HDD 320G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
4.700.000 đ
21 Dell Latitude E5420/E6420 i5 2520M 4G SSD240G 14 inch A7
 • CPU: Intel Core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
4.900.000 đ
22 Dell Latitude E5420/E6420 i5 2520M 8G SSD120G 14 inch A6
 • CPU: Intel Core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
4.900.000 đ
23 Dell Latitude E5430 i3 3120M-8G-SSD240G-14in số A8
 • CPU: Intel Core i3 3120M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.900.000 đ
24 Dell Latitude E5430 i5 3320M-8G-500G-14in số B4
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
4.900.000 đ
25 Dell Latitude E5440 i3 4030U-8G-500G-14in số A4
 • CPU: Intel Core i3 4030U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
4.900.000 đ
26 Dell Latitude E5430 i5 3320M-4G-SSD240G-14in số B7
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.100.000 đ
27 Dell Latitude E5430 i5 3320M-8G-SSD120G-14in số B6
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.100.000 đ
28 Dell Latitude E5430 i7 3520M-4G-320G-14in số C1
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.100.000 đ
29 Dell Latitude E5440 i3 4030U-4G-SSD240G-14in số A7
 • CPU: Intel Core i3 4030U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
5.100.000 đ
30 Dell Latitude E5440 i3 4030U-8G-SSD120G-14in số A6
 • CPU: Intel Core i3 4030U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
5.100.000 đ
31 Dell Latitude E5420/E6420 i5 2520M 8G SSD240G 14 inch A8
 • CPU: Intel Core i5 2520M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 3000
5.300.000 đ
32 Dell Latitude E5430 i7 3520M-4G-500G-14in số C3
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.300.000 đ
33 Dell Latitude E6530 i5 3320M 4G SSD120G 15 inch A1
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.300.000 đ
34 Dell Latitude E5440 i5 4200U-4G-320G-14in số B1
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: HDD 320G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
5.400.000 đ
35 Dell Latitude E5430 i5 3320M-8G-SSD240G-14in số B8
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.500.000 đ
36 Dell Latitude E5430 i7 3520M-4G-SSD120G-14in số C5
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.500.000 đ
37 Dell Latitude E5430 i7 3520M-8G-320G-14in số C2
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 320 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.500.000 đ
38 Dell Latitude E5440 i3 4030U-8G-SSD240G-14in số A8
 • CPU: Intel Core i3 4030U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
5.500.000 đ
39 Dell Latitude E5440 i5 4200U-4G-500G-14in số B3
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
5.600.000 đ
40 Dell Latitude E5430 i7 3520M-8G-500G-14in số C4
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.700.000 đ
41 Dell Latitude E6530 i5 3320M 4G SSD240G 15 inch A3
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.700.000 đ
42 Dell Latitude E6530 i5 3320M 8G SSD120G 15 inch A2
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.700.000 đ
43 Dell Latitude E5440 i5 4200U-4G-SSD120G-14in số B5
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
5.800.000 đ
44 Dell Latitude E5440 i5 4200U-8G-320G-14in số B2
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: HDD 320G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
5.800.000 đ
45 Dell Latitude E5430 i7 3520M-4G-SSD240G-14in số C7
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.900.000 đ
46 Dell Latitude E5430 i7 3520M-8G-SSD120G-14in số C6
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
5.900.000 đ
47 Dell Latitude E6440 i5 4200M-4G-SSD120G-14in số 6440A1
 • CPU: Intel Core i5 4200M 2.5Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
5.900.000 đ
48 Dell Latitude E5440 i5 4200U-8G-500G-14in số B4
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.000.000 đ
49 Dell Latitude E7240 i5 4200U 4G SSD120G 12 inch A1
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.000.000 đ
50 HP Probook 650G1 i5 4200M 4G SSD120G 15 inch A1
 • CPU: Intel Core i5-4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.000.000 đ
51 Dell Latitude E6530 i5 3320M 8G SSD240G 15 inch A4
 • CPU: Intel Core i5 3320M 2.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.100.000 đ
52 Dell Latitude E6530 i7 3520M 4G SSD120G 15 inch B1
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.100.000 đ
53 Dell Latitude E6540 i5 4200M-4G-SSD120G-15in số 6540A1
 • CPU: Intel Core i5 4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.100.000 đ
54 Dell Latitude E5440 i5 4200U-4G-SSD240G-14in số B7
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.200.000 đ
55 Dell Latitude E5440 i5 4200U-8G-SSD120G-14in số B6
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.200.000 đ
56 HP Elitebook 840G1 i5 4300U-4G-SSD120G-14in số 840G1A1
 • CPU: Intel Core i5-4300U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.200.000 đ
57 HP Folio 9470M i5 3427U-4G-SSD120G-14in số 9470A1
 • CPU: Intel Core I5 3427U 1.8Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.200.000 đ
58 Dell Latitude E5430 i7 3520M-8G-SSD240G-14in số C8
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.300.000 đ
59 Dell Latitude E6440 i5 4200M-4G-SSD240G-14in số 6440A3
 • CPU: Intel Core i5 4200M 2.5Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.300.000 đ
60 Dell Latitude E6440 i5 4200M-8G-SSD120G-14in số 6440A2
 • CPU: Intel Core i5 4200M 2.5Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.300.000 đ
61 Dell Latitude E6440 i5 4200M-8G-SSD240G-14in số 6440A4
 • CPU: Intel Core i5 4200M 2.5Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.300.000 đ
62 Dell Latitude E6530 i7 3520M 4G SSD120G VGA rời 15 inch C1
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000 + Nvidia Quadro NVS 5200M 1G DDR5
6.400.000 đ
63 Dell Latitude E7240 i5 4200U 4G SSD240G 12 inch A3
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.400.000 đ
64 Dell Latitude E7240 i5 4200U 8G SSD120G 12 inch A2
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.400.000 đ
65 HP Probook 650G1 i5 4200M 4G SSD240G 15 inch A3
 • CPU: Intel Core i5-4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.400.000 đ
66 HP Probook 650G1 i5 4200M 8G SSD120G 15 inch A2
 • CPU: Intel Core i5-4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.400.000 đ
67 Dell Latitude E6530 i7 3520M 4G SSD240G 15 inch B3
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.500.000 đ
68 Dell Latitude E6530 i7 3520M 8G SSD120G 15 inch B2
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.500.000 đ
69 Dell Latitude E6540 i5 4200M-4G-SSD240G-15in số 6540A3
 • CPU: Intel Core i5 4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.500.000 đ
70 Dell Latitude E6540 i5 4200M-8G-SSD120G-15in số 6540A2
 • CPU: Intel Core i5 4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.500.000 đ
71 Dell Latitude E7250 i5 5200U-4G-SSD120G-12in số 7250A1
 • CPU: Intel Core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
6.500.000 đ
72 Dell Latitude E7440 i5 4200U 4G SSD120G 14 inch A1
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.500.000 đ
73 HP Elitebook 850G1 i5 4300U 4G SSD120G 15 inch A1
 • CPU: Intel Core i5-4300U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.500.000 đ
74 HP Elitebook Folio 9480M i5 4200U-4G-SSD120G-14in số 9480A1
 • CPU: Intel core i5-4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.500.000 đ
75 Dell Latitude E5440 i5 4200U-8G-SSD240G-14in số B8
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.600.000 đ
76 HP Elitebook 840G1 i5 4300U-4G-SSD240G-14in số 840G1A3
 • CPU: Intel Core i5-4300U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.600.000 đ
77 HP Elitebook 840G1 i5 4300U-8G-SSD120G-14in số 840G1A2
 • CPU: Intel Core i5-4300U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.600.000 đ
78 HP Folio 9470M i5 3427U-4G-SSD240G-14in số 9470A3
 • CPU: Intel Core I5 3427U 1.8Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.600.000 đ
79 HP Folio 9470M i5 3427U-8G-SSD120G-14in số 9470A2
 • CPU: Intel Core I5 3427U 1.8Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
6.600.000 đ
80 Dell Latitude E6530 i7 3520M 4G SSD240G VGA rời 15 inch C3
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000 + Nvidia Quadro NVS 5200M 1G DDR5
6.800.000 đ
81 Dell Latitude E6530 i7 3520M 8G SSD120G VGA rời 15 inch C2
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000 + Nvidia Quadro NVS 5200M 1G DDR5
6.800.000 đ
82 Dell Latitude E7240 i5 4200U 8G SSD240G 12 inch A4
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.800.000 đ
83 HP Elitebook 840G2 i5 5200U-4G-SSD120G-14in số 840G2A1
 • CPU: Intel Core i5-5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
6.800.000 đ
84 HP Probook 650G1 i5 4200M 8G SSD240G 15 inch A4
 • CPU: Intel Core i5-4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.800.000 đ
85 Dell Latitude E5450 i5 5200U 4G SSD120G 14inch A1
 • CPU: Intel Core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
6.900.000 đ
86 Dell Latitude E6440 i7 4600M-4G-SSD120G-14in số 6440B1
 • CPU: Intel Core i7 4600M 2.9Ghz / 4MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.900.000 đ
87 Dell Latitude E6530 i7 3520M 8G SSD240G 15 inch B4
 • CPU: Intel Core i7 3520M 2.9Ghz/4MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4000
6.900.000 đ
88 Dell Latitude E6540 i5 4200M-8G-SSD240G-15in số 6540A4
 • CPU: Intel Core i5 4200M 2.5Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4600
6.900.000 đ
89 Dell Latitude E7250 i5 5200U-4G-SSD240G-12in số 7250A3
 • CPU: Intel Core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
6.900.000 đ
90 Dell Latitude E7250 i5 5200U-8G-SSD120G-12in số 7250A2
 • CPU: Intel Core i5 5200U 2.2Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 5500
6.900.000 đ
91 Dell Latitude E7440 i5 4200U 4G SSD240G 14 inch A3
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.900.000 đ
92 Dell Latitude E7440 i5 4200U 8G SSD120G 14 inch A2
 • CPU: Intel Core i5 4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.900.000 đ
93 HP Elitebook 850G1 i5 4300U 4G SSD240G 15 inch A3
 • CPU: Intel Core i5-4300U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.900.000 đ
94 HP Elitebook 850G1 i5 4300U 8G SSD120G 15 inch A2
 • CPU: Intel Core i5-4300U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.900.000 đ
95 HP Elitebook Folio 1040G1 i5 4200U-4G-SSD120G-14in số 1040G1A1
 • CPU: Intel core i5-4200U 1.6Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.900.000 đ
96 HP Elitebook Folio 9480M i5 4200U-4G-SSD240G-14in số 9480A3
 • CPU: Intel core i5-4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.900.000 đ
97 HP Elitebook Folio 9480M i5 4200U-8G-SSD120G-14in số 9480A2
 • CPU: Intel core i5-4200U 1.6Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
6.900.000 đ
98 Dell Latitude E7240 i7 4600U 4G SSD120G 12 inch B1
 • CPU: Intel Core i7 4600U 2.1Ghz/4MB
 • Ram: DDR3L - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
7.000.000 đ
99 HP Elitebook 840G1 i5 4300U-8G-SSD240G-14in số 840G1A4
 • CPU: Intel Core i5-4300U 1.9Ghz/3MB
 • Ram: DDR3L - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 4400
7.000.000 đ
100 HP Folio 9470M i5 3427U-8G-SSD240G-14in số 9470A4
 • CPU: Intel Core I5 3427U 1.8Ghz / 3MB
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
7.000.000 đ
Các sản phẩm Máy đồ họa và dựng phim
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 HP Z420 Workstation-E5 2650-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K2000 số 420B1
 • CPU: E5 2650 2.0Ghz up to 2.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
9.700.000 đ
2 Dell Precision T3610-E5 2620V2-16G-SSD120G+HDD1TB-750 số A1
 • CPU: Intel Xeon E5 2620V2 (6 nhân/12 luồng) (2.10 GHz up to 2.60 GHz)
 • Ram: DDR3 ECC REG - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA 750
10.300.000 đ
3 HP Z420 Workstation-E5 2650-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K4000 số 420B3
 • CPU: E5 2650 2.0Ghz up to 2.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
10.700.000 đ
4 HP Z420 Workstation-E5 2650-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K2200 số 420B2
 • CPU: E5 2650 2.0Ghz up to 2.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
10.900.000 đ
5 HP Z420 Workstation-E5 2651V2-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K2000 số 420E1
 • CPU: E5 2651V2 1.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
11.400.000 đ
6 HP Z420 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K2000 số 420C1
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
11.400.000 đ
7 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD500G-K2000 số 7500B1
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
11.500.000 đ
8 HP Z420 Workstation-E5 2650-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K4200 số 420B4
 • CPU: E5 2650 2.0Ghz up to 2.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
11.900.000 đ
9 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD1TB-K2000 số 7500B2
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
12.000.000 đ
10 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 7500B7
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
12.000.000 đ
11 HP Z420 Workstation-E5 2651V2-16G-SSD240G+HDD 1TB-VGA K4000 số 420E3
 • CPU: E5 2651V2 1.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
12.400.000 đ
12 HP Z420 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K4000 số 420C3
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
12.400.000 đ
13 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD2TB-K2000 số 7500B3
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
12.500.000 đ
14 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD500G-K4000 số 7500C1
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
12.500.000 đ
15 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 7500B8
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
12.500.000 đ
16 HP Z420 Workstation-E5 2651V2-16G-SSD120G+HDD 1TB-VGA K2200 số 420E2
 • CPU: E5 2651V2 1.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
12.600.000 đ
17 HP Z420 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K2200 số 420C2
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
12.600.000 đ
18 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD120G+HDD1TB-VGA K2000 số 440A4
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6 Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
12.800.000 đ
19 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD1TB-K4000 số 7500C2
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
13.000.000 đ
20 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 7500B9
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
13.000.000 đ
21 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 7500C7
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
13.000.000 đ
22 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD500G-K2000 số 7500B4
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
13.100.000 đ
23 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD120G+HDD2TB-K4000 số 7500C3
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
13.500.000 đ
24 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 7500C8
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
13.500.000 đ
25 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD1TB-K2000 số 7500B5
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
13.600.000 đ
26 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 7500B10
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
13.600.000 đ
27 HP Z420 Workstation-E5 2651V2-16G-SSD240G+HDD 1TB-VGA K4200 số 420E4
 • CPU: E5 2651V2 1.8Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
13.600.000 đ
28 HP Z420 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K4200 số 420C4
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
13.600.000 đ
29 HP Z620 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K2000 số 620C1
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
13.600.000 đ
30 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD120G+HDD1TB-VGA K4000 số 440A6
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6 Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
13.800.000 đ
31 Dell Precision T7500-X5670-16G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 7500C9
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
14.000.000 đ
32 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD120G+HDD1TB-VGA K2200 số 440A5
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6 Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
14.000.000 đ
33 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD2TB-K2000 số 7500B6
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
14.100.000 đ
34 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD500G-K4000 số 7500C4
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
14.100.000 đ
35 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 7500B11
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
14.100.000 đ
36 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD1TB-K4000 số 7500C5
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
14.600.000 đ
37 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 7500B12
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K2000
14.600.000 đ
38 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 7500C10
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
14.600.000 đ
39 HP Z620 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K4000 số 620C3
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
14.600.000 đ
40 HP Z620 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K2200 số 620C2
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
14.800.000 đ
41 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD120G+HDD1TB-VGA K4200 số 440A7
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6 Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
15.000.000 đ
42 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD120G+HDD2TB-K4000 số 7500C6
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
15.100.000 đ
43 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 7500C11
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
15.100.000 đ
44 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-16G-SSD120G+HDD500G-VGA580 số 620B1
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
15.300.000 đ
45 Dell Precision T7500-X5670-32G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 7500C12
 • CPU: xeon X5670
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA K4000
15.600.000 đ
46 HP Z620 Workstation-E5 2680-16G-SSD240G+HDD 2TB-VGA K4200 số 620C4
 • CPU: E5 2680 2.7Ghz up to 3.5Ghz
 • Ram: DDR3 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
15.800.000 đ
47 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 3610B7
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
15.900.000 đ
48 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-16G-SSD120G+HDD1TB-VGA580 số 620B4
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
15.900.000 đ
49 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-32G-SSD120G+HDD500G-VGA580 số 620B2
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
16.100.000 đ
50 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 3610B8
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
16.400.000 đ
51 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-16G-SSD120G+HDD2TB-VGA580 số 620B7
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
16.500.000 đ
52 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-32G-SSD120G+HDD1TB-VGA580 số 620B5
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
16.700.000 đ
53 HP Z440 Workstation-E5 2678V3-32G-SSD240G+HDD1TB-VGA K2000 số 440B1
 • CPU: E5 2678V3 2.5Ghz up to 3.1Ghz
 • Ram: DDR4 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2000
16.800.000 đ
54 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 3610B9
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
16.900.000 đ
55 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 3610B1
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
16.900.000 đ
56 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-32G-SSD120G+HDD2TB-VGA580 số 620B8
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
17.300.000 đ
57 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 3610B2
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
17.400.000 đ
58 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 3610B10
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
17.500.000 đ
59 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-64G-SSD120G+HDD500G-VGA580 số 620B3
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 64G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
17.700.000 đ
60 HP Z440 Workstation-E5 2678V3-32G-SSD240G+HDD1TB-VGA K4000 số 440B3
 • CPU: E5 2678V3 2.5Ghz up to 3.1Ghz
 • Ram: DDR4 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000
17.800.000 đ
61 Dell Precision T3610-E5 2650V2-16G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 3610B3
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
17.900.000 đ
62 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD500G-K2000 số 3610C4
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
17.900.000 đ
63 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 3610B11
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.000.000 đ
64 HP Z440 Workstation-E5 2678V3-32G-SSD240G+HDD1TB-VGA K2200 số 440B2
 • CPU: E5 2678V3 2.5Ghz up to 3.1Ghz
 • Ram: DDR4 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200
18.000.000 đ
65 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-64G-SSD120G+HDD1TB-VGA580 số 620B6
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 64G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
18.300.000 đ
66 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD1TB-K2000 số 3610C5
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.400.000 đ
67 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 3610D4
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.400.000 đ
68 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 3610B12
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.500.000 đ
69 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 3610B4
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
18.500.000 đ
70 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD2TB-K2000 số 3610C6
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.900.000 đ
71 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD500G-K4000 số 3610C1
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
18.900.000 đ
72 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 3610D5
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
18.900.000 đ
73 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-64G-SSD120G+HDD2TB-VGA580 số 620B9
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 64G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
18.900.000 đ
74 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 3610B5
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.000.000 đ
75 HP Z440 Workstation-E5 2678V3-32G-SSD240G+HDD1TB-VGA K4200 số 440B4
 • CPU: E5 2678V3 2.5Ghz up to 3.1Ghz
 • Ram: DDR4 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4200
19.000.000 đ
76 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD1TB-K4000 số 3610C2
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.400.000 đ
77 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 3610D6
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
19.400.000 đ
78 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 3610D1
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.400.000 đ
79 Dell Precision T3610-E5 2650V2-32G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 3610B6
 • CPU: E5 2650V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.500.000 đ
80 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD500G-K2000 số 3610C10
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
19.500.000 đ
81 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD120G+HDD2TB-K4000 số 3610C3
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.900.000 đ
82 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 3610D2
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
19.900.000 đ
83 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD1TB-K2000 số 3610C11
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
20.000.000 đ
84 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD240G+HDD500G-K2000 số 3610D10
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
20.000.000 đ
85 Dell Precision T3610-E5 2680V2-16G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 3610D3
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
20.400.000 đ
86 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD2TB-K2000 số 3610C12
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
20.500.000 đ
87 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD500G-K4000 số 3610C7
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
20.500.000 đ
88 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD240G+HDD1TB-K2000 số 3610D11
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
20.500.000 đ
89 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD1TB-K4000 số 3610C8
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
21.000.000 đ
90 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD240G+HDD2TB-K2000 số 3610D12
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2000
21.000.000 đ
91 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD240G+HDD500G-K4000 số 3610D7
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
21.000.000 đ
92 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD120G+HDD2TB-K4000 số 3610C9
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
21.500.000 đ
93 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số 3610D8
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
21.500.000 đ
94 Dell Precision T3610-E5 2680V2-32G-SSD240G+HDD2TB-K4000 số 3610D9
 • CPU: E5 2680V2
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K4000
22.000.000 đ
95 Dell Precision T7810-2 xeon E5 2620V3-16G-SSD120G+HDD1TB-K2200 số A1
 • CPU: 2 xeon E5 2620V3 2.4Ghz up to 3.2Ghz (12 nhân / 24 luồng)
 • Ram: DDR4 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2200
22.000.000 đ
96 Dell Precision T7810-2 xeon E5 2620V3-16G-SSD240G+HDD2TB-K2200 số A3
 • CPU: 2 xeon E5 2620V3 2.4Ghz up to 3.2Ghz (12 nhân / 24 luồng)
 • Ram: DDR4 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2200
23.200.000 đ
97 Dell Precision T7810-2 xeon E5 2620V3-32G-SSD120G+HDD1TB-K2200 số A2
 • CPU: 2 xeon E5 2620V3 2.4Ghz up to 3.2Ghz (12 nhân / 24 luồng)
 • Ram: DDR4 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2200
23.500.000 đ
98 Dell Precision T7810-2 xeon E5 2620V3-32G-SSD240G+HDD2TB-K2200 số A4
 • CPU: 2 xeon E5 2620V3 2.4Ghz up to 3.2Ghz (12 nhân / 24 luồng)
 • Ram: DDR4 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: VGA Quadro K2200
24.700.000 đ
Các sản phẩm Máy bộ để bàn
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 HP Compaq 6200 SFF G470-4G-250G số G1
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
1.600.000 đ
2 HP Compaq 6200 SFF G470-4G-500G số G3
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
1.800.000 đ
3 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-250G số G1
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
1.800.000 đ
4 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-4G-250G số G1
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
1.900.000 đ
5 HP Compaq 6200 MT G470-4G-250G số H1
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
1.900.000 đ
6 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 4G 250G G1
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
1.900.000 đ
7 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 SFF G1820-4G-250G số G1
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.000.000 đ
8 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100 4G HDD250G A1
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.000.000 đ
9 HP Compaq 6200 SFF G470-4G-SSD120G số G7
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.000.000 đ
10 HP Compaq 6200 SFF G470-8G-250G số G2
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.000.000 đ
11 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-500G số G3
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.000.000 đ
12 Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610 4G 250G G1
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
13 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-4G-500G số G3
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.100.000 đ
14 HP Compaq 6200 MT G470-4G-500G số H3
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.100.000 đ
15 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 4G 500G G4
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.100.000 đ
16 HP Prodesk 600G1 MT G1820-4G-250G số H1
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.100.000 đ
17 Dell Optiplex 390/790/990 MT G470-4G-250G số H1
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.200.000 đ
18 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 SFF G1820-4G-500G số G3
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
19 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100 4G HDD500G A4
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.200.000 đ
20 HP Compaq 6200 SFF G470-8G-500G số G4
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.200.000 đ
21 HP Compaq Pro 6300 MT G1610 4G 250G H1
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.200.000 đ
22 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-SSD120G số G7
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
23 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-8G-250G số G2
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.200.000 đ
24 Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610 4G 500G G4
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
25 Dell Optiplex 3020/7020/9020 MT G1820-4G-250G số H1
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
26 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-4G-SSD120G số G7
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.300.000 đ
27 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-8G-250G số G2
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.300.000 đ
28 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100-4G-250G số A1
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.300.000 đ
29 HP Compaq 6200 MT G470-4G-SSD120G số H7
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.300.000 đ
30 HP Compaq 6200 MT G470-8G-250G số H2
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.300.000 đ
31 HP Compaq 6200 Pro MT i3 2100-4G-250G số D1
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1GHz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.300.000 đ
32 HP Compaq 6200 Pro SFF i5 2400 4G HDD250G B1
 • CPU: Intel core i5 2400 3.1Ghz/ 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.300.000 đ
33 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 4G SSD120G G10
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.300.000 đ
34 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 8G 250G G2
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.300.000 đ
35 HP Compaq Pro 6300 SFF i3 3220 4G 250G A1
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz / 3 MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.300.000 đ
36 HP Prodesk 600G1 MT G1820-4G-500G số H3
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.300.000 đ
37 Dell Optiplex 3010/7010/9010 MT G1610 4G 250G H1
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6GHz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
38 Dell Optiplex 390/790/990 MT G470-4G-500G số H3
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.400.000 đ
39 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 SFF G1820-4G-SSD120G số G7
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120G
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
40 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 SFF G1820-8G-250G số G2
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
41 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100 4G SSD120G A10
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.400.000 đ
42 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100 8G HDD250G A2
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.400.000 đ
43 HP Compaq 6200 SFF G470-4G-1TB số G5
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 1 TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.400.000 đ
44 HP Compaq 6200 SFF G470-4G-SSD240G số G9
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.400.000 đ
45 HP Compaq 6200 SFF G470-8G-SSD120G số G8
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.400.000 đ
46 HP Compaq Pro 6300 MT G1610 4G 500G H4
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.400.000 đ
47 HP Elitedesk 705G1 SFF AMD A8-7600B-4G-250G số 705A1
 • CPU: AMD A8-7600B 3.1Ghz / 4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
48 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-8G-500G số G4
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.400.000 đ
49 Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610 4G SSD120G G10
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
50 Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610 8G 250G G2
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
51 Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF i3 3220 4G 250G A1
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
52 Dell Optiplex 3020/7020/9020 MT G1820-4G-500G số H3
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
53 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-8G-500G số G4
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.500.000 đ
54 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100-4G-500G số A4
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.500.000 đ
55 HP Compaq 6200 MT G470-8G-500G số H4
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.500.000 đ
56 HP Compaq 6200 Pro MT i3 2100-4G-500G số D4
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1GHz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.500.000 đ
57 HP Compaq 6200 Pro SFF i5 2400 4G HDD500G B4
 • CPU: Intel core i5 2400 3.1Ghz/ 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.500.000 đ
58 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 8G 500G G5
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.500.000 đ
59 HP Compaq Pro 6300 SFF i3 3220 4G 500G A4
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz / 3 MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.500.000 đ
60 HP Prodesk 600G1 MT G1820-4G-SSD120G số H7
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
61 HP Prodesk 600G1 MT G1820-8G-250G số H2
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
62 HP Prodesk 600G1 SFF i3 4130-4G-250G số A1
 • CPU: Intel core i3 4130 3.4Ghz / 3MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.500.000 đ
63 Dell Optiplex 3010/7010/9010 MT G1610 4G 500G H4
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6GHz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
64 Dell Optiplex 390/790/990 MT G470-4G-SSD120G số H7
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.600.000 đ
65 Dell Optiplex 390/790/990 MT G470-8G-250G số H2
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.600.000 đ
66 Dell Optiplex 390/790/990 MT i3 2100-4G-250G số D1
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.600.000 đ
67 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i5 2400-4G-250G số B1
 • CPU: Intel core i5 2400 3.1GHz / 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.600.000 đ
68 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 SFF G1820-8G-500G số G4
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
69 HP Compaq 6200 Pro MT i5 2400-4G-250G số E1
 • CPU: Intel core i5 2400 3.1Ghz/ 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.600.000 đ
70 HP Compaq 6200 Pro SFF i3 2100 8G HDD500G A5
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.600.000 đ
71 HP Compaq Pro 6300 MT G1610 4G SSD120G H10
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.600.000 đ
72 HP Compaq Pro 6300 MT G1610 8G 250G H2
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.600.000 đ
73 HP Compaq Pro 6300 MT i3 3220 4G 250G D1
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.600.000 đ
74 HP Elitedesk 705G1 SFF AMD A8-7600B-4G-500G số 705A3
 • CPU: AMD A8-7600B 3.1Ghz / 4MB
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
75 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-1TB số G5
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 1 TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
76 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-4G-SSD240G số G9
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
77 HP Prodesk 600G1 SFF G1820-8G-SSD120G số G8
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.600.000 đ
78 Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610 8G 500G G5
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.700.000 đ
79 Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF i3 3220 4G 500G A4
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.700.000 đ
80 Dell Optiplex 3020/7020/9020 MT G1820-4G-SSD120G số H7
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.700.000 đ
81 Dell Optiplex 3020/7020/9020 MT G1820-8G-250G số H2
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.700.000 đ
82 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-4G-1TB số G5
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
83 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-4G-SSD240G số G9
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
84 Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470-8G-SSD120G số G8
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
85 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100-4G-SSD120G số A10
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
86 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100-8G-250G số A2
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1Ghz / 3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
87 Dell Optiplex XE2/3020/7020/9020 SFF i3 4130-4G-250G số A1
 • CPU: Intel core i3 4130 3.4Ghz / 3MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.700.000 đ
88 HP Compaq 6200 MT G470-4G-1TB số H5
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
89 HP Compaq 6200 MT G470-4G-SSD240G số H9
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
90 HP Compaq 6200 MT G470-8G-SSD120G số H8
 • CPU: Intel Celeron G470 2Ghz/1.5MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
91 HP Compaq 6200 Pro MT i3 2100-4G-SSD120G số D10
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1GHz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
92 HP Compaq 6200 Pro MT i3 2100-8G-250G số D2
 • CPU: Intel core i3 2100 3.1GHz/3MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
93 HP Compaq 6200 Pro SFF i5 2400 4G SSD120G B10
 • CPU: Intel core i5 2400 3.1Ghz/ 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
94 HP Compaq 6200 Pro SFF i5 2400 8G HDD250G B2
 • CPU: Intel core i5 2400 3.1Ghz/ 6MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2000
2.700.000 đ
95 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 4G 1TB G7
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.700.000 đ
96 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 4G SSD240G G13
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 240 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.700.000 đ
97 HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 8G SSD120G G11
 • CPU: Intel Celeron G1610 2.6Ghz / 2MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.700.000 đ
98 HP Compaq Pro 6300 SFF i3 3220 4G SSD120G A10
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz / 3 MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 4G
 • Ổ cứng: SSD 120 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.700.000 đ
99 HP Compaq Pro 6300 SFF i3 3220 8G 250G A2
 • CPU: Intel core i3 3220 3.3Ghz / 3 MB - socket 1155
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 250 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics 2500
2.700.000 đ
100 HP Prodesk 600G1 MT G1820-8G-500G số H4
 • CPU: Intel Celeron G1820 2.7Ghz / 2MB - socket 1150
 • Ram: DDR3 - 8G
 • Ổ cứng: HDD 500 Gb
 • Card đồ hoạ: Intel HD Graphics
2.700.000 đ
Các sản phẩm Màn hình vi tính
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 Màn hình LCD Dell 190S 19in
1.200.000 đ
2 Màn hình Viewsonic VA1903-H - 18.5in
1.600.000 đ
3 Màn hình EAGLE/HUGON 24 inch cong - full viền - full Hd

Màn hình HUGON 24 inch cong - full viền - full Hd
- Sử dụng tấm nền IPS cho góc nhìn rộng và hình ảnh sống động hơn
- Thiết kế: đẹp và sang trọng
- Giá thành chấp nhận được cho mọi giới 
- Với kích thước : 24 inch phù hợp cho game thủ và xem phim nghe nhạc
- Cổng kết nối: HDMI & VGA
- Model : Q24 HUGON 75HZ
- Hàng mới 100%. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

1.800.000 đ
4 Màn hình LCD Dell E2214 - 22in
1.800.000 đ
5 Màn hình LCD Dell E2314 - 23in
2.000.000 đ
6 Màn hình LCD Dell E2414 - 24in
2.200.000 đ
7 Màn hình LCD Dell E2416 - 24in
2.200.000 đ
8 Màn hình EAGLE/HUGON 27 inch cong - full viền - full Hd

Màn hình HUGON 24 inch cong - full viền - full Hd
- Sử dụng tấm nền IPS cho góc nhìn rộng và hình ảnh sống động hơn
- Thiết kế: đẹp và sang trọng
- Giá thành chấp nhận được cho mọi giới 
- Với kích thước : 24 inch phù hợp cho game thủ và xem phim nghe nhạc
- Cổng kết nối: HDMI & VGA
- Model : Q24 HUGON 75HZ
- Hàng mới 100%. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

2.800.000 đ
9 Màn hình LCD Dell UltraSharp U2412 - 24in

Màn hình chuyên dụng cho đồ họa

2.800.000 đ
10 Màn hình LG IPS Led 27EA33 27in
2.800.000 đ
11 Màn hình LCD Dell UltraSharp U2413 - 24in

Màn hình chuyên đồ họa

3.200.000 đ
Các sản phẩm Máy tính chơi game
STTTên sản phẩmThông số sản phẩmGiá sản phẩm
1 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-8G-SSD240G-750ti số 440A1
 • CPU: E5 1620V3 (3.5Ghz up to 3.6Ghz)
 • Ram: DDR4 8G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750ti
11.500.000 đ
2 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-16G-SSD240G-VGA750ti số 440A2
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6Ghz
 • Ram: DDR4 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
12.200.000 đ
3 HP Z440 Workstation-E5 1620V3-32G-SSD240G-VGA750ti số 440A3
 • CPU: E5 1620V3 3.5Ghz up to 3.6Ghz
 • Ram: 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G
 • Card đồ hoạ: 750Ti
13.600.000 đ
4 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-16G-SSD120G+HDD500G-VGA580 số 620B1
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
15.300.000 đ
5 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-16G-SSD120G+HDD1TB-VGA580 số 620B4
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
15.900.000 đ
6 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-32G-SSD120G+HDD500G-VGA580 số 620B2
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
16.100.000 đ
7 Dell Workstation T5810-E5 1650V3-16G-SSD240G+HDD1TB-VGA750 số A1
 • CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (3.5Ghz up to 3.8Ghz) (6 lõi / 12 luồng)
 • Ram: DDR4 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA 750
16.300.000 đ
8 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-16G-SSD120G+HDD2TB-VGA580 số 620B7
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
16.500.000 đ
9 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-32G-SSD120G+HDD1TB-VGA580 số 620B5
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
16.700.000 đ
10 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-32G-SSD120G+HDD2TB-VGA580 số 620B8
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
17.300.000 đ
11 Dell Workstation T5810-E5 1650V3-32G-SSD240G+HDD1TB-VGA750 số A2
 • CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (3.5Ghz up to 3.8Ghz) (6 lõi / 12 luồng)
 • Ram: DDR4 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: VGA 750
17.600.000 đ
12 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-64G-SSD120G+HDD500G-VGA580 số 620B3
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 64G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 500G
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
17.700.000 đ
13 Dell Workstation T5810-E5 1650V3-16G-SSD240G+HDD1TB-K2200 số A3
 • CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (3.5Ghz up to 3.8Ghz) (6 lõi / 12 luồng)
 • Ram: DDR4 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200 4GB DDR5
17.800.000 đ
14 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-64G-SSD120G+HDD1TB-VGA580 số 620B6
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 64G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
18.300.000 đ
15 Dell Workstation T5810-E5 1650V3-16G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số A7
 • CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (3.5Ghz up to 3.8Ghz) (6 lõi / 12 luồng)
 • Ram: DDR4 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000 3GB DDR5
18.400.000 đ
16 Dell Workstation T5810-E5 1650V3-16G-SSD240G+HDD1TB-M2000 số A5
 • CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (3.5Ghz up to 3.8Ghz) (6 lõi / 12 luồng)
 • Ram: DDR4 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro M2000 4GB DDR5
18.600.000 đ
17 HP Z620 Workstation-E5 1650V2-64G-SSD120G+HDD2TB-VGA580 số 620B9
 • CPU: E5-1650V2 (6 nhân / 12 luồng) tốc độ 3.5Ghz up to 3.9Ghz
 • Ram: DDR3 - 64G
 • Ổ cứng: SSD 120G + HDD 2TB
 • Card đồ hoạ: RX 580 4G
18.900.000 đ
18 Dell Workstation T5810-E5 1650V3-32G-SSD240G+HDD1TB-K2200 số A4
 • CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (3.5Ghz up to 3.8Ghz) (6 lõi / 12 luồng)
 • Ram: DDR4 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K2200 4GB DDR5
19.100.000 đ
19 Dell Workstation T5810-E5 1650V3-32G-SSD240G+HDD1TB-K4000 số A8
 • CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (3.5Ghz up to 3.8Ghz) (6 lõi / 12 luồng)
 • Ram: DDR4 - 32G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro K4000 3GB DDR5
19.700.000 đ
20 Dell Workstation T5810-E5 1650V3-32G-SSD240G+HDD1TB-M2000 số A6
 • CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 (3.5Ghz up to 3.8Ghz) (6 lõi / 12 luồng)
 • Ram: DDR4 - 16G
 • Ổ cứng: SSD 240G + HDD 1TB
 • Card đồ hoạ: Quadro M2000 4GB DDR5
19.900.000 đ
z