Google Drive đã giới thiệu một tính năng bảo mật mới cho phép quản trị viên xác định và chọn đối tượng mục tiêu mà người dùng có thể liên kết chia sẻ, nghĩa là thông tin được lưu giữ tốt hơn và chia sẻ tệp dễ dàng hơn.


Mặc dù bản cập nhật đã ở giai đoạn thử nghiệm từ tháng 8 năm 2020, ban đầu, quản trị viên chỉ có thể chọn cho phép người dùng liên kết chia sẻ tệp với toàn bộ miền của họ hoặc bất kỳ ai có liên kết, nhưng tính năng đối tượng mục tiêu cho phép họ xác định đối tượng cụ thể mà họ có thể liên kết chia sẻ Tệp Google Drive với. Điều này có nghĩa là quản trị viên có thể dành ít thời gian hơn để quản lý các yêu cầu chia sẻ từ nhiều cá nhân.

Google hiện cho phép người dùng đề xuất tối đa năm đối tượng mục tiêu, chỉ tăng từ ba đối tượng trong giai đoạn beta, cùng với đó, quản trị viên có thể thêm bất kỳ nhóm nào làm đối tượng mục tiêu.

Bản cập nhật bảo mật mới này chỉ thực sự dành cho quản trị viên trong các tổ chức, nhưng người dùng cuối giờ đây sẽ thấy đối tượng mục tiêu có sẵn cho họ dưới dạng tùy chọn chia sẻ liên kết cho Drive.

Đối với quản trị viên, tùy chọn bây giờ sẽ có sẵn bằng cách chuyển đến tùy chọn 'Thư mục' và nhấp vào "Đối tượng mục tiêu". Từ đây, quản trị viên sẽ có thể quản lý các nhóm khác nhau mà người dùng có thể liên kết chia sẻ.

Bản cập nhật sẽ chậm được triển khai trong vài tuần tới và sẽ có sẵn trên Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cùng với khách hàng G Suite Business và Enterprise for Education.

Có rất nhiều cách để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn khi làm việc, đặc biệt là với những ứng dụng năng suất tốt nhất này giúp tổ chức trở nên dễ dàng.

Yến Nhi