Trước tiên cùng tìm hiểu webcam máy tính di động và webcam laptop như thế nào?

  • Webcam máy tính
  • Webcam Laptop

- Độ phân giải cao 720p, 1080p

- Độ phân giải tạm được

- Điều chỉnh hướng tự do 360 độ

- Mặc định - không điều chỉnh hướng

- Tốn tiền mua thêm gắn vào

- Có sẳn trong máy


- Hư dễ dàng thay thế

- Hư hỏng là bỏ

- Có thể làm camera giám sát

- ---


Gu