Tính kế thừa là cần thiết đề phòng bị hack hay chủ tài khoản qua đời đột ngột

Bạn vào setting sau đó chọn biểu tượng theo trong hình:


Sau đó bạn chọn nút "đóng/ Close" là hoàn tất