Uy tín chất lượng chăm sóc khách hàng lên hàng đầu

Máy đào đồng Chia

Tiền ảo được gọi là Bitcoin = tiền chia. Hoạt động này thường dùng Máy đào đồng chia loại máy trâu bò - cày cối bền bỉ hoạt động ngày đêm.

Đồng Chia đã được tạo ra bởi Bram Cohen - tác giả giao thức BitTorrent. Vật dụng cần thiết để "đào đồng chia" đó là dùng nhiều ổ cứng máy tính, để chịu lực được nhiều ổ cứng cùng hoạt động thì phải xài cấu hình máy server mới đủ lực hoạt động.


Grid List